Umenie mesta Bratislavy


Smútok

Pavol Tóth / 1972 – 1974

Štylizovanú postavu smútiacej ženy na kubusovom podstavci osadili na trávniku v priestore Rozptylovej lúčky. Pozadie pietneho miesta tvoria osekané kamenné zrázy, pôvodne kameňolom, ktorý architekt geniálne zapracoval do projektu. Ostré a drsné kamenné steny  kontrastujú s jemnou, mäkkou formou smútiacej postavy. Spolupráca architekta a sochára priniesla do priestoru atmosféru intimity a tichého zamyslenia.   

V predpolí Rozptylovej lúčky sa nachádza elegantný kruhový priestor s lavičkami a betónovými podstavcami na uloženie kvetov a sviečok. Striedmosť a dôstojnosť bronzovej sochy a jej prostredia však v posledných rokoch prekričalo neúmerné množstvo gýčových farebných kahancov, plastových vencov či provizórna prístavba – skladisko.

Dielo je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF)  ako pamiatkový objekt pod číslom 11436/X.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1972 – 1974 – realizácia

Druh

Materiál

bronz

Technika

odlievanie, patinovanie

Rozmer

245 x 75 x 65 cm; zapustená betónová platňa 15 x 80 x 80 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
Pri Rozptylovej lúčke je nevhodný prístrešok.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF).
  • Súčasť chráneného areálu NKP.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Hodonínska 44, Krematórium – Rozptylová lúčka

Bližšie informácie o lokalite

Urnový háj, priestor bývalého kameňolomu

GPS

48.2126460, 17.0438780

Číslo parcely

3221/1

Ďalšie diela v okolí

Kolumbárium

Ferdinand Milučký 1967

Zjednotenie

Rudolf Uher 1967 – 1969

Drevený vyrezávaný stĺp

Vladimír Kompánek 1967

Fontána Poézia

Jozef Vachálek 1966 – 1969