Umenie mesta Bratislavy


Zjednotenie

Rudolf Uher / 1967 – 1969

Travertínová socha v abstrahujúcom poňatí sa nachádza v trávnatom páse pred presklenou stenou obradnej siene Krematória. Betónový sokel je zapustený do zeme. 

Architekt F. Milučký vychádzal z idey prepojenia interiéru s exteriérom do podoby symbolickej cesty, ktorou duša odchádza do lesného porastu v pozadí. Už v úvodnom koncepte stavby presne vyznačil miesto na dielo Rudolfa Uhera sprevádzajúce prechod medzi životom a smrťou, rozlúčku a univerzálnu ideu zjednotenia s prírodou aj s odkazom predkov.

Dielo je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) ako pamiatkový objekt pod číslom 11436/5.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1967 – 1969 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, betón, travertín

Technika

tesanie

Rozmer

345 x 85 x 68 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF).

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Hodonínska 44, Krematórium

Bližšie informácie o lokalite

na trávniku pred obradnou sieňou Krematória

GPS

48.2098910, 17.0448660

Číslo parcely

3221/1

Ďalšie diela v okolí

Fontána Poézia

Jozef Vachálek 1966 – 1969

Drevený vyrezávaný stĺp

Vladimír Kompánek 1967

Kolumbárium

Ferdinand Milučký 1967

Smútok

Pavol Tóth 1972 – 1974