Umenie mesta Bratislavy


Kolumbárium

Monumentálna betónová vlna Kolumbárium reprezentuje spojenie krajinárskej, architektonickej a sochárskej tvorby. Pôvodný účel diela ako pomníka – kolumbária na ukladanie urien významných štátnych osobností (a vtedajších funkcionárov) – či priestoru na pietne podujatia sa nenaplnil z rôznych dôvodov. Napriek tomu je dielo neoddeliteľnou súčasťou kompozície Urnového hája a celého komplexu Krematória.

Architekt výtvarne čistým, minimalistickým spôsobom vyznačuje terénnu vrstevnicu, symbolickú os pietneho priestoru. Naokolo sa dvíhajú svahy s radmi urnových miest pospájaných sieťou zvlnených chodníkov kopírujúcich terén. Ferdinand Milučký od začiatku svoj prístup k projektu založil – podľa jeho vlastných slov – nie na úprave prírody na obraz architektúry, ale naopak, na prispôsobení sa prírodným danostiam terénu a na čo najlepšom začlenení diela do lesného prostredia podkarpatského pásu. V tomto tiež spočíva nadčasovosť skulpturálnej vlny, ktorej umelecká hodnota vytrvala, aj keď pôvodný účel diela je už vlastne nečitateľný.            

Dielo Kolumbárium je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) ako pamiatkový objekt pod číslom 11436/7.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1967 – realizácia

Druh

Materiál

betón

Technika

liatie, murovanie

Rozmer

nezistené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
Vyžaduje odborné posúdenie.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF).
  • Súčasť chráneného areálu NKP.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Hodonínska 44, areál Krematória

Bližšie informácie o lokalite

lúka pod Urnovým hájom

GPS

48.2117610, 17.0431900

Číslo parcely

3221/1

Ďalšie diela v okolí

Smútok

Pavol Tóth 1972 – 1974

Drevený vyrezávaný stĺp

Vladimír Kompánek 1967

Zjednotenie

Rudolf Uher 1967 – 1969

Fontána Poézia

Jozef Vachálek 1966 – 1969