Umenie mesta Bratislavy


Drevený vyrezávaný stĺp

Drevený vyrezávaný stĺp – skulptúra – sa nachádza na trávnatom svahu medzi vstupom do areálu a hlavnou budovou Krematória. Vertikála stĺpa kontrastuje s horizontálnymi líniami celého objektu Krematória aj s pozdĺžnym vrstevnicovým usporiadaním areálu.

Ikonické dielo Vladimíra Kompánka spája antropomorfné tvary a detaily inšpirované ľudovou architektúrou s moderným sochárskym poňatím.

Stĺp pripomína totem, ktorý je uvítacou figúrou, duchom a zároveň orientačným bodom pre návštevníkov areálu.

Dielo je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) pod číslom 11436/4.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1967 – realizácia

Druh

Materiál

drevo

Technika

rezba do dreva

Rozmer

v. 680 cm, Ø v dolnej časti 80 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF).
  • Súčasť chráneného areálu NKP.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Hodonínska 44, predpolie Krematória

Bližšie informácie o lokalite

na lúke vedľa prístupového chodníka ku Krematóriu

GPS

48.2098100, 17.0438980

Číslo parcely

3221/1

Ďalšie diela v okolí

Zjednotenie

Rudolf Uher 1967 – 1969

Fontána Poézia

Jozef Vachálek 1966 – 1969

Kolumbárium

Ferdinand Milučký 1967

Smútok

Pavol Tóth 1972 – 1974