Umenie mesta Bratislavy


Všímajte si umenie v uliciach Bratislavy.

Aktuálne spracované data
273 diel
v katalógu
8/17 mestských
častí
27/02/24 naposledy
aktualizované
Preskúmať diela

Najnovšie diela v katalógu

viac diel

Strom života

Juraj Sapara 1979

Fontána Poézia

Jozef Vachálek 1966 – 1969

Kvetinová spomienka

Ladislav Gajdoš 1981

Pozdrav vesmíru

Dušan Králik 1982