Umenie mesta Bratislavy


Fontána Poézia

Jozef Vachálek / 1966 – 1969

Fontána tvorí súčasť pamiatkovo chráneného celku Krematória a Urnového hája, ktorý patrí k špičkovým príkladom našej povojnovej architektonickej moderny.

Autorom unikátneho komplexu je architekt Ferdinand Milučký. Súčasťou jeho projektu od začiatku bolo premyslené uvažovanie o spojení stavby s prírodným prostredím aj o začlenení kvalitných výtvarných diel či menších architektonicko-dizajnových prvkov.

Architekt prizval na spoluprácu niekoľkých umelcov, v prípade fontány sochára a sklárskeho výtvarníka J. Vachálka.  Dielo umiestnili na pokojnejšej zadnej terase Krematória, ktorá je prístupná aj z presklenej zhromažďovacej siene pre pozostalých.

Fontánu z bieleho kamenného bloku so štvorcovým pôdorysom osadili na nízkej kovovej konštrukcii. Na vrchnej časti bloku sa nachádza plastický reliéf vyformovaný s vyvýšeninami a priehlbinami pripomínajúcimi zvlnenú krajinu s meandrujúcou riekou.

Areál Krematória s Urnovým hájom v roku 2003 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku, v rámci čoho vyšpecifikovali deväť chránených pamiatkových objektov. Fontána na terase je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) pod číslom 11436/8. 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1966 – 1969 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, kov

Technika

tesanie, zváranie

Rozmer

85 x 203 x 203 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
  • nefunkčný
Fontána nie je funkčná.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF).
  • Súčasť chráneného areálu NKP.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Hodonínska 44, Krematórium

Bližšie informácie o lokalite

na juhovýchodnej terase

GPS

48.2093350, 17.0450380

Číslo parcely

3221/1

Ďalšie diela v okolí

Zjednotenie

Rudolf Uher 1967 – 1969

Drevený vyrezávaný stĺp

Vladimír Kompánek 1967

Kolumbárium

Ferdinand Milučký 1967

Smútok

Pavol Tóth 1972 – 1974