Umenie mesta Bratislavy


Odovzdávanie vencov

Jozef Kostka / 1961 – 1962

Slavín – pamätník sovietskych vojakov padlých počas 2. sv. vojny na území západného Slovenska – postavili v rokoch 1957 až 1960. Slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta Červenou armádou bývalého Sovietskeho zväzu. Stavbu realizovali v päťdesiatych rokoch 20. storočia v období nástupu komunistického režimu a tvrdej propagandy. V tom čase na území Slovenska vznikli najväčšie pamätníkove areály venované Červenej (sovietskej) armáde (Svidník a Liptovský Mikuláš).

Autorom architektonickej koncepcie bol slovenský sochár a architekt Ján Svetlík, ktorého návrh zvíťazil v treťom kole súťaže na stavbu pamätníka. Už od počiatku sa počítalo s bohatým sochárskym dotvorením, a tak architekt spolupracoval s kolektívom sochárov – Tiborom Bártfayom, Jozefom Kostkom, Rudolfom Pribišom, Jánom Kulichom, Ladislavom Snopekom, Alexandrom Trizuljakom, Jurajom Krénom a Deziderom Castiglionem.

Architektúru pomníka tvoria tri kompozične navzájom prepojené časti – južný nástupný priestor s mohutným schodiskom, plocha cintorína v strede a samotný pamätník na severe. Čelnú stenu nástupného schodiska zdobí žulový reliéf Prísaha na bojovú zástavu od L. Snopeka. Priestor, ktorým sa prechádza ku hrobom, zdobia dve súsošia od J. Kostku – VďakaOdovzdávanie vencov.

Dominantným prvkom Slavína je pamätník postavený na vyvýšenej plošine. Prístupný je schodiskom na bokoch s dvoma súsošiami – vľavo Nad hrobom spolubojovníka od T. Bártfaya a vpravo Po boji od J. Kulicha. Vstup do obradnej siene zdobia dvojkrídlové dvere s reliéfnou figurálnou výzdobou od R. Pribiša. Z budovy siene vyrastá vysoký, smerom nahor sa zužujúci hranolový obelisk, ktorý završuje socha Víťazstvo od A. Trizuljaka.

Sochárske dotvorenie malo dopĺňať a podporovať hlavné myšlienky pamätníka – oslavu hrdinstva Červenej armády a vďačnosť československého ľudu. Sochy námetmi zachytávajú akt boja, vojnových útrap a smerujú k oslave víťazstva.

Dve bronzové súsošia osadené po stranách schodiska vedúceho na plochu sprístupňujúcu spoločné hroby symbolizujú vďačnosť slovenského národa. Obe súsošia – vpravo Odovzdávanie vencov, vľavo Vďaka – sú orientované na pamätník. Ich autorom je J. Kostka a vznikli v rokoch 1961 až 1963.

Odovzdávanie vencov tvorí dvojica mladých, pri sebe stojacich dievčat oblečených do šiat siahajúcich do polovice lýtok a s pruhom látky prekríženej na hrudi. V široko roztvorených a do úrovne pŕs zdvihnutých rukách držia stuhu s nápisom: Vence uvili sme vám bojovníkom za slobodu.

ZZ

Stav výskumu k 30. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1957 – 1960 – realizácia
  • 1961 – 1962 – realizácia
  • 2020 – 2022 – pamiatková obnova areálu NKP

Druh

Materiál

bronz, kameň, žula

Technika

odlievanie, patinovanie, tesanie, leštenie

Rozmer

sochy v. približne 230 cm, sokel 143 x 119 x 170 cm

Značenie

južná strana podstavca: Joz. Kostka 1961 – 62

Stav

  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do ÚZPF pod číslom 204/9.
  • Ochranné pásmo NKP č. 204 ÚZPF - cintorín a pamätník Červenej armády na Slavíne v Bratislave.
  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
  • Ústredná evidencia vojnových hrobov MV SR.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

ul. Na Slavíne

Bližšie informácie o lokalite

na pravej, východnej strane prístupového schodiska

GPS

48.1529322, 17.0999880

Číslo parcely

2925/1

Ďalšie diela v okolí

Vďaka

Jozef Kostka 1957 – 1960

Prísaha na bojovú zástavu

Ladislav Snopek 1960

Po boji

Ján Kulich 1958

Nad hrobom spolubojovníka

Tibor Bártfay 1957 – 1960