Umenie mesta Bratislavy


Vďaka

Jozef Kostka / 1957 – 1960

Slavín – pamätník sovietskych vojakov padlých počas 2. sv. vojny na území západného Slovenska – postavili v rokoch 1957 až 1960. Slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta armádou bývalého Sovietskeho zväzu. Stavbu pamätníka realizovali v päťdesiatych rokoch 20. storočia v období nástupu komunistického režimu a tvrdej propagandy, keď na území Slovenska postavili najväčšie pamätníkove areály venované Červenej armáde (Svidník a Liptovský Mikuláš).

Autorom architektonickej koncepcie bol slovenský sochár a architekt Ján Svetlík, ktorého návrh zvíťazil v treťom kole súťaže na stavbu pamätníka. Už od počiatku sa počítalo s bohatým sochárskym dotvorením, a preto architekt spolupracoval s kolektívom sochárov – Tiborom Bártfayom, Jozefom Kostkom, Rudolfom Pribišom, Jánom Kulichom, Ladislavom Snopekom, Alexandrom Trizuljakom, Jurajom Krénom a Deziderom Castiglionem. 

Architektúru pomníka tvoria tri kompozične navzájom prepojené časti – južný nástupný priestor s mohutným schodiskom, plocha cintorína v strede a samotný pamätník na severe. Čelnú stenu nástupného schodiska zdobí žulový reliéf Prísaha na bojovú zástavu od L. Snopeka. Priestor, ktorým sa prechádza ku hrobom, zdobia dve súsošia od J. Kostku: VďakaOdovzdávanie vencov.

Dominantným prvkom Slavína je pamätník postavený na vyvýšenej plošine. Prístupný je schodiskom na bokoch s dvoma súsošiami – vľavo Nad hrobom spolubojovníka od T. Bártfaya a vpravo Po boji od J. Kulicha. Vstup do obradnej siene zdobia dvojkrídlové dvere s reliéfnou figurálnou výzdobou od R. Pribiša. Z budovy siene vyrastá vysoký, smerom nahor sa zužujúci hranolový obelisk zavŕšený sochou Víťazstvo od A. Trizuljaka.

Sochárske dotvorenie malo dopĺňať a podporovať hlavné myšlienky pamätníka – oslavu hrdinstva Červenej (sovietskej) armády a vďačnosť československého ľudu. Sochy námetmi zachytávajú akt boja aj vojnových útrap a smerujú k oslave víťazstva.

Dve bronzové súsošia osadené po stranách schodiska vedúceho na plochu a sprístupňujúceho spoločné hroby – vpravo _Odovzdávanie vencov a _vľavo Vďaka –symbolizujú vďačnosť slovenského národa. Obe súsošia sú orientované na pamätník. Ich autorom je J. Kostka a vznikli medzi rokmi 1961 až 1963. 

Súsošie Vďaka tvorí dvojica mladých dievčat oblečených do šiat siahajúcich do polovice lýtok a s výrazným pruhom látky prekríženej na hrudi. V rukách zdvihnutých pri sebe a do úrovne pŕs držia kytice kvetín. Druhé, ruky majú zdvihnuté dohora s dlaňou natočenou nahor. Jedna dievčina smeruje telom k pamätníku, druhá k spoločným hrobom.  

ZZ

Stav výskumu k 30. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

 • 1957 – 1960 – realizácia
 • 1961 – 1963 – realizácia
 • 2020 – 2022 – pamiatková obnova areálu NKP

Druh

Materiál

bronz, žula, kameň, betón

Technika

odlievanie, patinovanie, tesanie, leštenie

Rozmer

socha v. približne 230 cm, sokel 143 x 119 x 170 cm

Značenie

na južnej strane podstavca: Joz. Kostka 1961 – 63

Stav

 • zachovalý, udržiavaný
 • reštaurovaný
Stav v r. 2020 - 2022 sa realizovala pamiatková obnova areálu NKP Slavín

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

 • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do ÚZPF pod číslom 204/8.
 • Ochranné pásmo NKP č. 204 ÚZPF - cintorín a pamätník Červenej armády na Slavíne v Bratislave.
 • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
 • Ústredná evidencia vojnových hrobov MV SR.

Vlastník

 • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

 • Marianum

Adresa

ul. Na Slavíne

Bližšie informácie o lokalite

na ľavej, západnej strane prístupového schodiska do areálu

GPS

48.1528660, 17.0997010

Číslo parcely

2925/1

Ďalšie diela v okolí

Odovzdávanie vencov

Jozef Kostka 1961 – 1962

Prísaha na bojovú zástavu

Ladislav Snopek 1960

Nad hrobom spolubojovníka

Tibor Bártfay 1957 – 1960

Po boji

Ján Kulich 1958