Umenie mesta Bratislavy


Dar leta

František Gibala / 1952 – 1953

Socha sa nachádza v areáli kúpaliska Delfín, ktoré bolo vybudované spolu so sídliskom v období ranej výstavby obytných komplexov na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov podľa projektu architekta Karola Paluša.

Socha zodpovedá estetike obdobia socialistického realizmu. Oficiálne umenie nasledovalo sovietske vzory so zdanlivým ukotvením umeleckého znázornenia v realizme, avšak s vysokou mierou idealizácie fyziognómie človeka.

Socha na kúpalisku mohla byť len dekoratívna, bez ideologickej náplne. Znázorňuje realisticky zobrazenú postavu ženy stojacu v kontraposte, konzervatívne umiestnenú na sokli. Predstavuje typické dielo tohto obdobia, neprinášajúce žiadne nové výtvarné riešenie ani posolstvo.

Poznámka: Socha pôsobí v areáli anachronicky. Pravdepodobne ju v päťdesiatych rokoch najprv osadili do vtedy vznikajúceho sídliska a neskôr asi presunuli a začlenili do areálu nového kúpaliska Delfín.

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • 1952 – 1953 – realizácia
  • 1960 – 1966 – úprava

Druh

Materiál

bronz, žula

Technika

odlievanie, tesanie

Rozmer

figúra 240 x 70 x 70 cm; sokel 103 x 99 x 98,5 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ)

Adresa

Ružová dolina 18

Bližšie informácie o lokalite

Socha je v okrajovej časti kúpaliska, na trávnatom priestranstve bez väzby na architektúru.

GPS

48.1494510, 17.1415920

Číslo parcely

9382/1 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Delfín

Teodor Baník (pravdepodobne) 60. roky 20. stor.

Abstraktná sklomozaika

Dezider Castiglione 1967

Súmrak

Teodor Baník pol. 60. rokov

Ráno

Teodor Baník pol. 60. rokov