Umenie mesta Bratislavy


Delfín

Teodor Baník (pravdepodobne) / 60. roky 20. stor.

Socha sa nachádza v areáli kúpaliska Delfín a znázorňuje štylizovaného delfína podaného modernistickým výtvarným jazykom.

Estetika neskorej moderny bola typická pre šesťdesiate roky, keď nastalo politické uvoľnenie, moderna sa plne rehabilitovala a dostala sa do verejného priestoru.

Elegantný tvar, línie a modelácia sú charakteristické pre odlievanú sochu z betónu. Tento materiál sa stal obľúbeným na realizácie do verejného priestoru a v tom čase bol novátorský. Autorovi pri abstrahovaní zvieracej figúry umožnil použiť minimalistický jazyk a odvážne tvarovanie. 

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • 60. roky 20. stor. – realizácia

Druh

Materiál

betón

Technika

odlievanie

Rozmer

128 x 140 x 350 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
  • sekundárne úpravy a zmeny
Dielo viackrát pretreli modrou farbou, neskôr bielou.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ)

Adresa

Ružová dolina 18

Bližšie informácie o lokalite

Dielo sa nachádza v areáli kúpaliska Delfín.

GPS

48.1501630, 17.1414980

Číslo parcely

9382/1 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Dar leta

František Gibala 1952 – 1953

Abstraktná sklomozaika

Dezider Castiglione 1967

Ráno

Teodor Baník pol. 60. rokov

Súmrak

Teodor Baník pol. 60. rokov