Umenie mesta Bratislavy


Súmrak

Teodor Baník / pol. 60. rokov

Socha sa nachádza medzi panelákmi v Ružovej doline. Komponovaná horizontálne znázorňuje ležiacu ženskú figúru zdvihnutú nad úroveň terénu na subtílnych kovových tyčiach, čím získava na rafinovanosti. Tento efekt podčiarkuje krásu výtvarného stvárnenia figúry, ktorá nie je potlačená hmotou tradičného sokla. Socha zodpovedá dobovej poetike raných šesťdesiatych rokov.

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • pol. 60. rokov – realizácia

Druh

Materiál

betón, železo

Technika

odlievanie

Rozmer

102 x 60 x 250 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Dielo je posprejované, kovové časti korodujú. Potrebuje odborné posúdenie stavu.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Ružová dolina pri č d. 22

Bližšie informácie o lokalite

Dielo sa nachádza na trávniku pri obytnej budove.

GPS

48.1491610, 17.1429980

Číslo parcely

9367/101 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Abstraktná sklomozaika

Dezider Castiglione 1967

Dar leta

František Gibala 1952 – 1953

Delfín

Teodor Baník (pravdepodobne) 60. roky 20. stor.

Ráno

Teodor Baník pol. 60. rokov