Umenie mesta Bratislavy


Abstraktná sklomozaika

Monumentálna sklená mozaika sa nachádza na čelnej stene budovy kúpaliska Delfín zo strany ulice. Autor vytvoril abstraktnú kompozíciu esteticky vychádzajúcu z bruselského štýlu, ktorý vstúpil do verejného priestoru po úspechu československého pavilónu na svetovej výstave v Bruseli v roku 1958. Pavilón s dielami českých a slovenských výtvarníkov predznamenal tendenciu experimentovania typickú pre umenie šesťdesiatych rokov. Aj vďaka tomu sa po ideologických obmedzeniach v päťdesiatych rokoch dostávala abstrakcia postupne do verejného priestoru.

Kompozícia Dezidera Castiglioneho reprezentuje jednu z prvých monumentálnych realizácií vo verejnom priestore s použitím jazyka abstrakcie. Pre samotného autora je netypická, keďže dovtedy sa držal požadovaného socialistického realizmu, teda figurácie a čitateľnosti realistických motívov. Zjavne aj z jeho strany išlo o využitie možnosti slobodného vyjadrenia, aktuálneho v tých rokoch. Abstraktné dielo je odvážne farebnosťou aj tvaroslovím, čím sa dostáva až na hranicu surrealizmu a aj dnes pôsobí mierne psychedelicky. Rozhodne predstavuje výrazný autorský vstup do verejného priestoru. 

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1967 – realizácia

Druh

Materiál

sklená štvorčeková mozaika, sklo

Technika

obkladanie, mozaika

Rozmer

nezistené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ)

Adresa

Ružová dolina 18

Bližšie informácie o lokalite

Dielo sa nachádza na čelnej stene vstupnej budovy kúpaliska Delfín.

GPS

48.1498760, 17.1425750

Číslo parcely

9382/19 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Súmrak

Teodor Baník pol. 60. rokov

Delfín

Teodor Baník (pravdepodobne) 60. roky 20. stor.

Dar leta

František Gibala 1952 – 1953

Ráno

Teodor Baník pol. 60. rokov