Umenie mesta Bratislavy


Ráno

Teodor Baník / pol. 60. rokov

Socha sa nachádza na sídlisku v Ružovej doline. Znázorňuje ženské torzo, znakovú podobu ležiacej ženy v modernistickej forme. Socha sa má vznášať nad terénom na kovových tyčiach, ale už roky je pohodená na zemi a poškodená. Aj v tomto stave je viditeľné premyslené tvarovanie, elegantné línie.

Socha zodpovedá estetike raných šesťdesiatych rokov, keď sa do verejného priestoru opätovne dostala moderna s abstrahovaním tvarov. Symbolickú podobu ženskej figúry stvárnil autor kompaktným tvarom s náznakom detailov.

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • pol. 60. rokov – realizácia

Druh

Materiál

betón

Technika

odlievanie

Rozmer

97 x 100 x 247 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
  • narušený, nekompletný
Samotné dielo je zachovalé, nie je však fixované na pôvodných podperách, leží na zemi.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Ružová Dolina 29

Bližšie informácie o lokalite

Dielo sa nachádza na trávniku na ulici pred obytným súborom.

GPS

48.1507560, 17.1422870

Číslo parcely

9367/101 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Delfín

Teodor Baník (pravdepodobne) 60. roky 20. stor.

Abstraktná sklomozaika

Dezider Castiglione 1967

Dar leta

František Gibala 1952 – 1953

Súmrak

Teodor Baník pol. 60. rokov