Umenie mesta Bratislavy


Víťazstvo

Alexander Trizuljak / 1957 – 1960

Slavín – pamätník sovietskych vojakov padlých počas 2. sv. vojny na území západného Slovenska – postavili v rokoch 1957 až 1960. Slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta armádou bývalého Sovietskeho zväzu. Stavbu pamätníka realizovali v päťdesiatych rokoch 20. storočia v období nástupu komunistického režimu a tvrdej propagandy. V tom čase vznikli na území Slovenska najväčšie pamätníkove areály venované Červenej (sovietskej) armáde (Svidník a Liptovský Mikuláš).

Autorom architektonickej koncepcie bol slovenský sochár a architekt Ján Svetlík, ktorého návrh zvíťazil v treťom kole súťaže na stavbu pamätníka. Už od počiatku sa počítalo s bohatým sochárskym dotvorením, a tak architekt  spolupracoval s kolektívom sochárov – Tiborom Bartfayom, Jozefom Kostkom, Rudolfom Pribišom, Jánom Kulichom, Ladislavom Snopekom, Alexandrom Trizuljakom, Jurajom Krénom a Deziderom Castiglionem. 

Architektúru pomníka tvoria tri kompozične navzájom prepojené časti – južný nástupný priestor s mohutným schodiskom, plocha cintorína v strede a samotný pamätník na severe. Čelnú stenu nástupného schodiska zdobí žulový reliéf Prísaha na bojovú zástavu od L. Snopeka. Priestor, ktorým sa prechádza ku hrobom, zdobia dve súsošia od J. Kostku: Vďaka a _Odovzdávanie venco_v.

Dominantným prvkom Slavína je pamätník postavený na vyvýšenej plošine. Prístupný je schodiskom na bokoch s dvoma súsošiami – vľavo Nad hrobom spolubojovníka od T. Bartfaya a vpravo Po boji od J. Kulicha. Vstup do obradnej siene zdobia dvojkrídlové dvere s reliéfnou figurálnou výzdobou od R. Pribiša. Z budovy siene vyrastá vysoký, smerom nahor sa zužujúci hranolový obelisk, ktorý završuje socha Víťazstvo od A. Trizuljaka.

Sochárske dotvorenie malo dopĺňať a podporovať hlavné myšlienky pamätníka – oslavu hrdinstva sovietskej armády a vďačnosť československého ľudu. Sochy námetmi zachytávajú akt boja i vojnových útrap a smerujú k oslave víťazstva.

Víťazstvo stelesňuje mladý hrdý vojak, ktorý vo vztýčenej ľavej ruke drží dlhú zástavovú žrď ukončenú päťcípou hviezdou. V ruke má zároveň kyticu kvetín a na ľavom ramene zavesený samopal. Pravou rukou smerujúcou dozadu zachytáva padajúci koniec zástavy, ktorá vytvára oblúk. Vykročenou pravou nohou drví hákový kríž, vztýčená hlava s prilbou pozerá do diaľky.

Socha Víťazstvo od A. Trizuljaka stvárnená s pátosom pomníkovej tvorby socialistického realizmu je ideovým a umeleckým zavŕšením pamätníka Slavín a jeho posolstva. Smerujú k nej a v nej sa stretávajú všetky architektonické, umelecké a kompozičné aspekty pamätníka.

Poznámka kurátorky: Hviezda umiestená na vrchole diela patrí medzi komunistické symboly, objavujú sa preto oprávnené úvahy o jej odstránení.  

ZZ

Stav výskumu k 30. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

 • 1957 – 1960 – realizácia
 • 1959 – 1961 – realizácia
 • 2020 – 2022 – pamiatková obnova areálu NKP

Druh

Materiál

bronz, zlato, žula

Technika

odlievanie, patinovanie, zlátenie, tesanie

Rozmer

pylón v. 28 m, socha nedostupná, v. približne 9,5 m

Značenie

nezistené

Stav

 • zachovalý, udržiavaný
 • reštaurovaný
V r. 2020 - 2022 bola realizovaná pamiatková obnova areálu NKP Slavín.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

 • Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF pod číslom 204/2.
 • Ochranné pásmo NKP č. 204 ÚZPF - cintorín a pamätník Červenej armády na Slavíne v Bratislave.
 • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
 • Ústredná evidencia vojnových hrobov MV SR.

Vlastník

 • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

 • Marianum

Adresa

ul. Na Slavíne

Bližšie informácie o lokalite

na vrchole pylónu pamätníka

GPS

48.1538320, 17.0996500

Číslo parcely

2925/1

Ďalšie diela v okolí

Dvere s reliéfnou výzdobou

Rudolf Pribiš 1957 – 1960

Po boji

Ján Kulich 1958

Nad hrobom spolubojovníka

Tibor Bartfay 1957 – 1960

Mierová lúka Alexandra Dubčeka

nezistený 1997