Umenie mesta Bratislavy


Dlhý, Široký, Bystrozraký

Tri výrazne štylizované plastiky autor skomponoval z mäkko zaoblených pásov a guľovitých prvkov z umelého kameňa. Predstavujú hrdinov známej rozprávky, pričom každý má inú farbu: Dlhý je modrý, Široký biely a Bystrozraký žltý.

Plastiky, každá s vlastným podstavcom, vytvárajú na ploche trojuholník. Osadené sú na trávniku v uzavretom areáli materskej školy (MŠ) na Ušiakovej ulici blízko plota smerom k Ul. kpt. Jána Rašu. Vďaka tomu ich dobre vidia aj okoloidúci, bez potreby vstupu do areálu MŠ.

Rozprávkové trio patrí medzi kvalitné príklady tvorby všestranného umelca Miroslava Cipára. Vzhľadom na umiestnenie v areáli MŠ, v tichšom zelenom vnútrobloku sídliskovej časti Záluhy, ostáva dielo širokej verejnosti menej známe.   

 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1984 – realizácia

Druh

Materiál

umelý kameň, betón, farebný pigment

Technika

odlievanie

Rozmer

figúry v. 410, 305 a 200 cm; sokle 15 x 120 x 115 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
vyčistené od prosprejovania

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

MŠ Ušiakova 1

Bližšie informácie o lokalite

sochy sú na trávniku v areáli materskej školy

GPS

48.1895650, 17.0389270

Číslo parcely

3119 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Priateľky

Juraj Hovorka 1983

Slnečný kvet

Peter Günther 1986

Pamätný kameň výstavby Domu kultúry Dúbravka

Vladimír Durbák, Imrich Ehrenberger 1986

Ležiaca žena

Klára Pataki 1982