Umenie mesta Bratislavy


Priateľky

Juraj Hovorka / 1983

Súsošie na nízkom štvorcovom podstavci tvorí kompozícia troch postáv v nadživotnej veľkosti. Štylizované ženské figúry sú znázornené v blízkom kontakte, s výraznými gestami rúk a tvárami natočenými k sebe v priateľskom rozhovore. Autor si dal pri každej figúre záležať na individualizovanom stvárnení účesov, gestikulácii a na dynamických detailoch drapérií.

Dielo sa nachádza v malom parčíku v tichšej časti sídliska pri prieluke v dlhom bloku panelových domov. 

Súsošie existuje aj v podobe bronzovej komornej plastiky z roku 1980, ktorú odliali podľa zmenšeného modelu diela navrhnutého do exteriéru sídliska. Komorná bronzová plastika a veľkorozmerné plastbetónové dielo poskytujú zaujímavý pohľad na proces sochárskej tvorby, porovnanie materiálov, detailov, mierok a prostredí. Bronzovú plastiku vytvorili vo viacerých odliatkoch, nachádzajú sa v pozostalosti autora a v zbierke Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne (pozri webumenia.sk).   

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1983 – realizácia

Druh

Materiál

plastbetón, betón

Technika

odlievanie, brúsenie

Rozmer

245 x 100 x 100 cm; podstavec 21 x 110 x 110 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
Dielo vyčistili vodou pod vysokým tlakom v rokoch 2017/2018.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Dúbravka.

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

Ušiakova ul.

Bližšie informácie o lokalite

na trávniku pri prieluke medzi ulicami Kpt. Rašu a Ušiakova

GPS

48.1889110, 17.0393290

Číslo parcely

3047 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Dlhý, Široký, Bystrozraký

Miroslav Cipár 1984

Slnečný kvet

Peter Günther 1986

Pamätný kameň výstavby Domu kultúry Dúbravka

Vladimír Durbák, Imrich Ehrenberger 1986

Žltý kolotoč UFO

Alexander Bilkovič 1982 – 1983