Umenie mesta Bratislavy


Slnečný kvet

Symetrický reliéf z leštenej mosadze a čierneho skla je umiestnený vo vstupnom vestibule Domu kultúry (DK) Dúbravka na stene obloženej svetlým kameňom.

Reliéf má podobu štylizovaného kvetu či stromu s kruhovou korunou, v ktorej strede je sedem polguľovitých „bobúľ” z čierneho žliabkovaného skla. Hlavnú os stonky (kmeňa) tvorí lesklý pás z čierneho lisovaného skla.

Dielo bolo vytvorené ako súčasť komplexne navrhnutého interiérového a výtvarného riešenia DK Dúbravka. Pôvodne tvorilo dominantu vstupného priestoru. V posledných rokoch reliéf často prekrývajú rôznymi odloženými predmetmi alebo sezónnou výzdobou, ktorá pred umeleckým dielom pôsobí nepatrične.

Autorom objektu DK je architekt Imrich Ehrenberger. Na interiéroch spolupracoval s Ing. Kováčom aj s viacerými výtvarníkmi. V priestoroch schodísk a prvého poschodia DK sa nachádzajú vrstvené drevené reliéfy, zástena z leptaného skla, originálne svietidlá, keramické žardiniéry. Ďalšie výtvarné prvky boli súčasťou administratívnych priestorov. Diela sú v rôznom stave zachovania, treba ich zdokumentovať a odborne zhodnotiť.

Kovovo-sklený reliéf na prízemí je verejne prístupný každý deň počas prevádzkových hodín Domu kultúry.

Poznámka: Pôvodný návrh diela mierne pozmenili v realizačnej fáze.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1986 – realizácia

Druh

Materiál

mosadz, sklo, kov

Technika

ohýbanie, leštenie, odlievanie, lisovanie

Rozmer

v. 250 cm; dolná časť š. 55 cm; koruna Ø 150 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
Dielo často nevhodne prekrývajú sezónnou výzdobou alebo dočasne uloženými predmetmi.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • MČ Dúbravka

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

Saratovská 2/A

Bližšie informácie o lokalite

reliéf je vo vstupnom vestibule Domu kultúry Dúbravka

GPS

48.1861460, 17.0388020

Číslo parcely

3026/4

Ďalšie diela v okolí

Pamätný kameň výstavby Domu kultúry Dúbravka

Vladimír Durbák, Imrich Ehrenberger 1986

Preliezačka Lúka a potok

Jaroslava Šicková 1984

Priateľky

Juraj Hovorka 1983

Dlhý, Široký, Bystrozraký

Miroslav Cipár 1984