Umenie mesta Bratislavy


Pamätný kameň výstavby Domu kultúry Dúbravka

Pamätný kameň v tvare šikmo zrezaného valca sa nachádza na trávniku pred Domom kultúry (DK). Na vrchnej ploche je v strede nízky reliéfny nápis DOM KULTÚRY / VYBUDOVANÝ / V ROKOCH 1980 – 1986 / PRE OBYVATEĽOV / OBVODU / BRATISLAVA IV. Pod nápisom je umiestnený mestský znak stvárnený plasticky vo vyššom reliéfe. Obvod plochy lemujú nízke reliéfne názvy projektových, dodávateľských a realizačných firiem, ktoré sa podieľali na výstavbe Domu kultúry.

Objekt DK postavili podľa projektu architekta Ehrenbergera ako prvý z plánovaného kultúrno-spoločenského centra pre celý obvod Bratislava IV. Nadväzovať naň mali objekt Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska (ObKaSS) BA IV., ako aj pešia zóna s obchodmi a vybavenosťou. Plánovaný centrálny priestor mestskej časti podľa projektu kolektívu architektov (Ehrenberger, Gebauer, Konček, Skoček, Titl) ostal dodnes nedokončený, z veľkorysého zámeru zrealizovali iba DK Dúbravka. 

Poznámka: V októbri 2022 bez vedomia autorov pripevnili na pôvodný pamätný kameň novú žulovú platňu s iným nápisom a pridanými erbmi mesta aj mestskej časti. Ide o nevhodný zásah v rozpore s úlohou a definíciou pamätného kameňa ako historického epigrafického dokumentu, ktorého znenie a podoba sa nemá meniť. Pôvodný pamätný kameň síce pod novou vrstvou ostal zachovaný, ale pri inštalácii platne doň vyvŕtali tri diery na väčšie skrutky. Znamená to, že stav je už len čiastočne reverzibilný. 

Už krátko po inštalácii novej časti začal pôvodný kameň vlhnúť a je zatečený.   

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1986 – realizácia
  • 2022 – úprava

Druh

Materiál

pieskovec, žula, kameň, kov

Technika

gravírovanie, brúsenie, tesanie

Rozmer

Ø 102 cm, v. 40 – 55 cm; nová časť 5 x 110 cm

Značenie

vzadu celkom dolu: V. DURBÁK 86 I. EHRENBERGER

Stav

  • zachovalý
  • dodatočne pridaná časť
  • sekundárne úpravy a zmeny
Do pôvodného diela navŕtali diery na pripevnenie novej časti, zmeny sa udiali bez vedomia autorov.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • MČ Dúbravka

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

Saratovská 2/A

Bližšie informácie o lokalite

objekt je oproti vstupu do DK Dúbravka

GPS

48.1861740, 17.0380550

Číslo parcely

3026/5 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Slnečný kvet

Peter Günther 1986

Preliezačka Lúka a potok

Jaroslava Šicková 1984

Priateľky

Juraj Hovorka 1983

Dlhý, Široký, Bystrozraký

Miroslav Cipár 1984