Umenie mesta Bratislavy


Ležiaca žena

Klára Pataki / 1982

Štylizovaná figúra pololežiacej ženy čiastočne prekrytej bohato riasenou drapériou je umiestnená na podstavci nepravidelného tvaru vo vyvýšenom záhone pred vstupom do bývalého obvodného zdravotného strediska (t. č. poliklinika). Objekt postavili v roku 1976 podľa projektu architekta Imricha Ehrenbergera.

Bezprostredné okolie diela sa od čias jeho osadenia zmenilo. Do popredia záhona namiesto kvetov vysadili husté dekoratívne kríky Gaultheria procumbens, ktoré čiastočne prekrývajú pohľad na dielo z chodníka.

Fasádu polikliniky, pôvodne obloženú kabrincom v teplých zemitých odtieňoch, v roku 2021 zateplili a omietli na bielo. Stratila sa tým komornejšia atmosféra predpolia zdravotníckeho zariadenia, pôvodne ladená do teplých odtieňov béžovej, terakoty a tmavohnedej.

Neudržiavaná kamenná socha v súčasnosti zaniká medzi ozdobnými kríkmi, náletovou zeleňou, parkujúcimi autami a žiarivo bielou fasádou polikliniky. Dielo je zavlhnuté, prerastené machom a lišajníkmi. Bez primeranej údržby mu hrozí poškodenie.

 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1982 – realizácia

Druh

Materiál

pieskovec, betón

Technika

tesanie

Rozmer

80 x 100 x 200 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
kameň zavlhnutý, porastený lišajníkom

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Saratovská 24

Bližšie informácie o lokalite

socha je pred vstupom do zdravotného strediska

GPS

48.1926860, 17.0357820

Číslo parcely

3354 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Fontána Lekná

Ľudmila Cvengrošová, Imrich Ehrenberger 1981 – 1983

Život Zeme

Ľudmila Cvengrošová 1983

Pomník Deža Ursinyho

Mira Podmanická 2018

Žltý kolotoč UFO

Alexander Bilkovič 1982 – 1983