Umenie mesta Bratislavy


Pomník Deža Ursinyho

Dielo je pripomienkou života a tvorby hudobníka, dramaturga a všestranného umelca Dezidera „Deža“ Ursinyho (1947 – 1995). Situované je v parčíku na Fedákovej ulici pred domom č. 24, v ktorom Ursiny býval od roku 1976 až do svojej smrti.

Pomník tvoria štyri vysoké oceľové tabule evokujúce listy knihy, podľa čoho nesie aj pomenovanie Listovanie. Tri tabule sú z leštenej ocele, jedna z korodujúcej patinovanej ocele corten. Na priečne vloženej menšej cortenovej tabuli sa nachádzajú základné údaje o umelcovi, na ploche a po obvode tabúľ sú CNC strojom vyfrézované nápisy a informácie o Dežovi hudobníkovi a obyvateľovi Dúbravky, ako aj úryvky z jeho známych skladieb s textami Ivana Štrpku.

Listovanie je osadené priamo do trávnika v blízkosti populárnej pivárne (hovorovo nazývanej Sloník), detského ihriska a parčíka, ktorý mestská časť postupne revitalizuje.

Od osadenia diela sa v parčíku na Fedákovej ulici každý rok v septembri koná multižánrové podujatie Spomienka na Deža ako súčasť programu Bratislavského kultúrneho leta.    

 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 2018 – realizácia

Druh

Materiál

korodujúca oceľ – corten, nehrdzavejúca oceľ

Technika

CNC frézovanie, rezanie, leštenie

Rozmer

pôdorys 100 x 60 cm; tabule v. 180 – 200 cm, h. 2 cm

Značenie

vľavo dole iniciály M.P.

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
Najvyššia oceľová tabuľa je násilne ohnutá – zistené pri obhliadke v septembri 2022.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • MČ Dúbravka

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

Fedákova 24

Bližšie informácie o lokalite

v parčíku pred domom, v ktorom býval Dežo Ursíny

GPS

48.1924840, 17.0329680

Číslo parcely

1351 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Fontána Lekná

Ľudmila Cvengrošová, Imrich Ehrenberger 1981 – 1983

Život Zeme

Ľudmila Cvengrošová 1983

Sestry

Tibor Kavecký 1978

Fontána Lotosový kvet

Milan Uher 1981