Umenie mesta Bratislavy


Sestry

V areáli materskej školy (MŠ) na Ožvoldíkovej ul. sa nachádza súsošie troch štylizovaných figúr dievčat rôzneho veku a vzrastu. Zoradené sú na masívnom podstavci nepravidelného tvaru vo vzostupnej kompozícii od najmenšej pololežiacej figúry až po najvyššiu sediacu dievčinu. Obľúbenú až nadužívanú dobovú tému detstva zobrazuje táto socha menej tradičným spôsobom.

Dielo je osadené na trávniku v blízkosti novších prvkov, preliezačiek, lavičiek a vyrastenej zelene. Zo svojej pôvodnej polohy ho presunuli do zadnej časti areálu. Z čelného pohľadu možno súsošie vidieť zvnútra areálu MŠ, inak len zboku spoza plota.

Vedľa areálu materskej školy obdobne situovali aj areál detských jaslí. Obe budovy postavili podľa typizovaného návrhu architektky Evy Vicianovej. Po odpredaji jaslí sa do budovy nasťahoval katastrálny úrad a neskôr ju radikálnou prestavbou zmenili na bytovku. Pri týchto zmenách z areálu jaslí odstránili všetky pôvodné prvky pre deti.

Dielo Tibora Kaveckého tak ostalo posledným reliktom z obdobia výstavby predškolských zariadení na Ožvoldíkovej ul. v druhej polovici 70. rokov.

Niektoré zdroje uvádzajú súsošie pod názvom Matka s deťmi.      

 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1978 – realizácia

Druh

Materiál

mramor, betón

Technika

tesanie, brúsenie, leštenie

Rozmer

160 x 150 x 80 cm

Značenie

vzadu na podstavci T. KAVECKY

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
v roku 2020 vyčistené vodou pod vysokým tlakom

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • MČ Dúbravka

Správca

  • MŠ Ožvoldíkova 12

Adresa

MŠ Ožvoldíkova 12

Bližšie informácie o lokalite

na ihrisku v areáli materskej školy

GPS

48.1923850, 17.0314730

Číslo parcely

1283 Mestská časť Dúbravka

Ďalšie diela v okolí

Fontána Lotosový kvet

Milan Uher 1981

Pomník Deža Ursinyho

Mira Podmanická 2018

Fontána Lekná

Ľudmila Cvengrošová, Imrich Ehrenberger 1981 – 1983

Život Zeme

Ľudmila Cvengrošová 1983