Umenie mesta Bratislavy


Sústava štyroch reliéfov

Juraj Rusňák / 1969 – 1971

Výtvarné doriešenie pošty na bratislavskej hlavnej stanici v spolupráci s architektom Ladislavom Prümmerom realizoval Juraj Rusňák zostavou štyroch abstraktných reliéfov z umelého kameňa (1969 – 1971). Umiestnené sú v dômyselnom nepravidelnom rytme na betónovom múre a lemujú či účelne navigujú cestu do budovy pošty. Nesprávne sa považujú za výtvarnú súčasť stanice, podľa archívnych dokumentov bola investorom Západoslovenská správa spojov v Bratislave. Historička umenia Ľuba Belohradská v Rusňákovej monografii upozornila, že u sochára prevažovali realizácie pre budovy pôšt a spojov. Juraj Rusňák sa v monumentálnych dielach intenzívne sústredil predovšetkým na tvorbu reliéfov abstraktného tvaroslovia a považoval ich za ideálne výtvarné dotvorenie architektúry. Tematicky vychádzal z inšpirácie týkajúcej sa spojárskej techniky, prúdov, energií, vlnenia a iných ťažko postihnuteľných javov, ktoré mu umožnili vyjadriť sa abstraktným jazykom. Reliéfy pri stanici zobrazujú akési variácie labyrintov, resp. hmyzích chodbičiek, kde platí princíp tajomne nedokonalej geometrie. Sochár sa sústredil na organické tvaroslovie, v ktorom jestvuje istá zákonitosť pravidelnosti, geometrických regúl, ale aj náhody, efemérnosti a živelnosti. A práve tie dodávajú jeho realizáciám magickú príťažlivosť záhad, rébusov či neznámych znakov vychádzajúcich z archetypálnych modelov a prírodných zákonitostí.

VB

Stav výskumu k 31. 12. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1969 – 1971 – realizácia

Druh

Materiál

biely betón

Technika

odlievanie

Rozmer

1 reliéf: 200 x 390 x 15 cm, 3 reliéfy: 200 x 200 x 15 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
Stav reštaurovaného a očisteného diela je dobrý.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).

Vlastník

  • ŽSR

Správca

  • nezistený

Adresa

Námestie Franza Liszta 3215/1

Bližšie informácie o lokalite

na betónovom múre

GPS

48.1586810, 17.1056650

Číslo parcely

21259

Ďalšie diela v okolí

Dvetisícročná Bratislava

Juraj Meliš 1979 – 1980

Panna Mária Lurdská

František Gibala 1946

Pomník Mareka Čulena

Vladimír Môťovský 1978

Po boji

Ján Kulich 1958