Umenie mesta Bratislavy


Pomník Mareka Čulena

Pomník Mareka Čulena tvorí ústredný bod malého parčíka pri novšej budove Úradu vlády SR. Marek Čulen_ _(1887 — 1987) bol slovenský politik, účastník protifašistického odboja, zakladateľ komunistickej strany Slovenska.

Socha v podobe trojštvrtinovej stojacej postavy v nadživotnej veľkosti je situovaná na vysokom hranolovom podstavci. Politik spodobený v štylizovanom, expresívne realistickom prejave, s výraznými gestami rúk a vztýčenou hlavou, má oblečený rozopnutý plášť s vysokým golierom. Mierne zdvihnutá hlava upiera pohľad do diaľky.

Juhozápadne od sochy je umiestnený betónový kváder so zošikmenou vrchnou časťou, na ktorej  je je socialistický symbol päťcípej hviezdy a menom politika.

Poznámka: Pomník je dielom významného slovenského sochára. Vzhľadom ku kontroverznej osobnosti zobrazeného politika, ktorý bol v povojnových rokoch vplyvným komunistickým funkcionárom a aktérom násilnej kolektivizácie poľnohospodárstva, sa objavilo viacero iniciatív o odstránenie pomníka z verejného priestoru a prípadné uloženie do depozitára niektorej zbierkotvornej inštitúcie. Paradoxne, v prípade dvoch Čulenových mimobratislavských pomníkov sa tak už dávno stalo. Bratislavský pomník zatiaľ ostáva na mieste ako relikt, pripomínajúci praktiky komunistickej politiky päťdesiatych rokov 20. storočia.  

ZZ, ZD

Stav výskumu k 30. 7. 2023.


Druh

Materiál

bronz, kameň, betón

Technika

odlievanie, tesanie, patinovanie, murovanie

Rozmer

v. 280 cm, podstavec 230 x 44 x 84 cm

Značenie

na severnej strane podstavca: ODLIEVALI UR BRATISLAVA 1978 Môťovský

Stav

  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Ústredná evidencia vojnových hrobov MV SR.
  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

park medzi ul. Leškova, Štefanovičova a Nám. Slobody

Bližšie informácie o lokalite

pri Úrade vlády

GPS

48.1539500, 17.1101700

Číslo parcely

7662

Ďalšie diela v okolí

Pomník Karla Kryla

František (Fero) Guldan 1997

Tiron IV.

Betty Gold 2002

Fontána Družba – Kvet lipy

Karol Lacko, Virgil Droppa st., Juraj Hlavica 1978 – 1980

Dvetisícročná Bratislava

Juraj Meliš 1979 – 1980