Umenie mesta Bratislavy


Výduch

Vedľa južnej terasy medzí Poštou Bratislava 4 a Detskou poliklinikou stojí elegantný _výduch _vzduchotechniky v podobe dekoratívneho stĺpa so štvorcovým prierezom. Hoci ide o menší utilitárny objekt, jeho vizuálnej a materiálovej úprave sa venovala detailná pozornosť. Výduch je obložený štvorcovými kamennými platňami so zvislým členením a kanelúrou. Horizontálne sa člení na sedem geometrických polí, v dolnej časti má betónový podstavec a v hornej je ukončený mierne presahujúcou kamennou platňou. Výduch z roviny terénu siaha až ponad úroveň vyvýšenej terasy. Na úrovni terénu je pod terasou situované parkovisko a vedľa neho zanedbaný medzipriestor. Po jeho vyčistení a menšej úprave by tu výduch vynikol ako zaujímavý doplnok verejného priestoru.

Vo viacerých mestských častiach Bratislavy sa pri väčších, najmä verejných stavbách nachádzajú takéto menšie technické objekty, ktorým architekti venovali pozornosť. Neraz pôsobia ako výtvarný solitér alebo vtipný dizajnový kúsok. Stoja za podrobnejšie zmapovanie. 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1975 – 1980 – realizácia

Druh

Materiál

betón, kameň

Technika

murovanie, tesanie, obkladanie

Rozmer

podstavec približne 100 x 100 cm; v. približne 900 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
  • funkčný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Líščie údolie 57, pri Poliklinike Karlova Ves

Bližšie informácie o lokalite

Výduch stojí pri spoločnej terase polikliniky a pošty.

GPS

48.1533270, 17.0611160

Číslo parcely

668/29

Ďalšie diela v okolí

Strom života

Juraj Sapara 1979

Rozprávkový strom

Erna Masarovičová 1979

Komunikácia

Juraj Rusňák 1986

Meranie času

Jozef Fabiánek 1970 – 1973