Umenie mesta Bratislavy


Strom života

Juraj Sapara / 1979

Nízky reliéf (basreliéf) tvorí súčasť juhozápadnej steny detskej kliniky. Prístupný je z nadúrovňovej terasy spájajúcej objekty karloveskej polikliniky postavenej v rokoch 1975 až 1980 podľa projektu A. Ščepána.

Reliéf predstavuje moderné stvárnenie univerzálnej témy Strom života. Široký kmeň nesie okrúhlu korunu s plodmi a veľkoryso rozvetvenými konármi sa rozrastá do šírky.

Dielo má okrem vizuálnej aj haptickú kvalitu – osadili ho nižšie, aby sa deti mohli dotýkať betónovej štruktúry reliéfu s rôznymi výstupkami a vlnovkami.

Pri nedávnej obnove fasád detskej polikliniky všetky plochy zjednotili do žiarivo bieleho tónu, čím sa zmenil aj vizuál reliéfu. Svetlý betón diela pôvodne vystupoval z farebne omietnutej steny, v súčasnosti je dielo povrchovým materiálom aj bielou farbou integrované do fasády a nekontrastuje s pozadím.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD

 


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1979 – realizácia
  • 2015 – 2017 – úprava

Druh

Materiál

betón, omietka

Technika

liatie, murovanie, natieranie

Rozmer

270 x 410 x 10 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • sekundárne úpravy a zmeny

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Allianz

Správca

  • Poliklinika Karlova Ves

Adresa

Líščie údolie 57, Poliklinika Karlova Ves

Bližšie informácie o lokalite

objekt Detskej polikliniky

GPS

48.1533760, 17.0614230

Číslo parcely

910/6 Alianz

Ďalšie diela v okolí

Výduch

Albert Ščepán (pravdepodobne) 1975 – 1980

Rozprávkový strom

Erna Masarovičová 1979

Komunikácia

Juraj Rusňák 1986

Mozaiková fontána

Teodor Lugs, Eugénia Lugsová, Jozef Fabiánek 1984