Umenie mesta Bratislavy


Rozprávkový strom

Železná plastika je na kruhovej betónovej podnoži ukotvená hviezdicovitými koreňmi, z ktorých sa dvíha štíhly kmeň Rozprávkového stromu. Rozvetvená koruna pozostáva z preplietajúcich sa ohýbaných a perforovaných biomorfných tvarov, ľudských postáv či štylizovaných hláv, zvierat, rastlinných úponkov a listov. Hlavným materiálom stromu je železo (oceľ). Štylizované tváre majú kruhové oči z modrého emailu (smaltu) a priesvitnej skloviny. V spleti tvarov vyniká figúra kohútika s vysokým hrebeňom a zobákom vyformovaným do úsmevu. Okrem modrých emailových plôšok sú na diele použité aj drobné akcenty červeného emailu a skloviny.

Z diela medzičasom zmizla jeho dominantná vyvýšená časť – slnko s dvomi tvárami a modrými očami. Nie je známe, kedy tento pomerne veľký kovový kus zmizol. Poškodenie vzniklo pri nevhodnom zaobchádzaní počas úprav átria, keď dielo bolo dočasne premiestnené. V súpise sôch z roku 2011 je zverejnený záber diela ešte v neporušenej podobe.   

Dielo autorka komponovala do kruhu, možno ho skúmať z každej strany a vďaka perforáciám a ohybom sa na ňom pri každom kroku odhalia nové priehľady a detaily.

Po rekonštrukcii detskej  polikliniky z átria odstránili zeleň v keramických nádobách a vymenili dlažbu. Rozprávkový strom ostal ako solitér na sivej dlažbe, posunutý do rohu átria. Do náprotivnej strany átria vstavali výťah. Do átria vedú nenápadné sklené dvere, zablokované radom stoličiek v chodbe polikliniky. Rozprávkový strom tak v kúte átria ostáva zabudnutý a ľahko prehliadnuteľný. Vidno ho spoza skla, ale nedostane sa k nemu to najdôležitejšie publikum, detskí pacienti, pre ktorých dielo pôvodne určili.

Poznámka: na stretnutí so zástupcami BSK, ktorý je zriaďovateľom polikliniky, sme upozornili na chýbajúcu časť diela. Tá sa nakoniec našla a dielo prejde odbornou obnovou. Po realizácii obnovy budeme údaje aktualizovať.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1979 – realizácia

Druh

Materiál

železo, email (smalt), sklovina (glazúra), betón

Technika

odlievanie, zváranie, ohýbanie, smaltovanie, vypaľovanie

Rozmer

v. približne 210 cm; Ø podnože 90 cm

Značenie

v kruhovej emailovej plôške: EM 1980

Stav

  • zachovalý
  • narušený, nekompletný
Chýba vyvýšená časť diela – Slnko s modrými emailovými očami.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Bratislavský samosprávny kraj

Správca

  • Poliklinika Karlova Ves

Adresa

Líščie údolie 57, Poliklinika Karlova Ves

Bližšie informácie o lokalite

objekt Detskej polikliniky

GPS

48.1532840, 17.0617650

Číslo parcely

670/1

Ďalšie diela v okolí

Strom života

Juraj Sapara 1979

Výduch

Albert Ščepán (pravdepodobne) 1975 – 1980

Komunikácia

Juraj Rusňák 1986

Mozaiková fontána

Teodor Lugs, Eugénia Lugsová, Jozef Fabiánek 1984