Umenie mesta Bratislavy


Komunikácia

Dielo _Komunikácia _situované na vyvýšenom trávniku pred vstupom do objektu pošty a banky (pôvodne budova Správy spojov) sa skladá zo štyroch výrazne štylizovaných kovových hláv – sploštených profilov, ktoré sa roztvárajú do strán ako listy knihy. Hlavy osadené na vysokom kvádrovom podstavci z betónu sa vyznačujú dobre rozpoznateľným rukopisom autora.

V budove Pošty 4 má dielo svoj pendant s názvom_ Komunikácia I. _v podobe rozmerného reliéfu z vrstveného dreva, takisto s variáciou hláv – profilov. Umiestnený je v poštovej dvorane na páse z kopilitu, nepriehľadného tvarovaného skla. Reliéf sa dnes trochu stráca v pozmenenom interiéri a je zatečený bielou farbou po maľovaní stien.

Juraj Rusňák pri tvorbe oboch diel pre poštovú budovu v Karlovej Vsi úzko spolupracoval s architektom Jozefom Schusterom. V členitom objekte v súčasnosti sídli banka, miestna pošta a administratíva. Pôvodné interiéry pošty boli kvalitné, zrealizované podľa architektonického návrhu Oľgy a Pavla Ondreičkovcov. V budove sa nachádzali aj ďalšie výtvarné diela.

Po viacnásobných úpravách exteriéru a odstránení originálnych interiérových prvkov ostali Rusňákove diela poslednou pripomienkou komplexnej spolupráce sochára s architektmi.

Poznámka: Poštová dvorana je prístupná len počas prevádzkových hodín a na fotografovanie reliéfu je potrebné povolenie.

Stav výskumu ku dňu 30. 5. 2023

ZD

Literatúra a zdroje:

BELOHRADSKÁ, Ľ.: Juraj Rusňák, vyd. Galéria Nedbalka 2014

www.nedbalka.sk


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1986 – realizácia

Druh

Materiál

medený plech, betón

Technika

odlievanie, lisovanie, zváranie, murovanie

Rozmer

v. 125 cm, Ø 140 cm; podstavec 190 x 70 x 65 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Podstavec je zatečený, kovové časti čiastočne skorodované.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Karloveská 34

Bližšie informácie o lokalite

pred vstupom do budovy Slovenskej pošty 4

GPS

48.1533920, 17.0602120

Číslo parcely

668/29 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Výduch

Albert Ščepán (pravdepodobne) 1975 – 1980

Strom života

Juraj Sapara 1979

Rozprávkový strom

Erna Masarovičová 1979

Meranie času

Jozef Fabiánek 1970 – 1973