Umenie mesta Bratislavy


Pamätník Družby Bratislava Kyjev

Pamätný stĺp z umelého kameňa členia dva reliéfy symetrických kvetov so šiestimi lupeňmi. V ich strede sú plastické nápisy odkazujúce na udalosť Dni Kyjeva v Bratislave (12. – 13. septembra 1977). Nad nápisy umiestnil autor socialistické symboly kosák s kladivom a päťcípu hviezdu, nižšie po bokoch sú reliéfne erby spriatelených (vtedy tzv. družobných) miest Bratislavy a Kyjeva.

Stĺp stojí uprostred dvoch sústredených kruhov s betónovým lemom, ktoré slúžia ako záhon na výsadbu kvetov a trvanlivej zelene. Dielo je situované pri ZŠ Beňovského 1, na okraji rozsiahleho Parku Družby v dolnej časti Záluh.

Stĺp v Dúbravke má dva zachované pendanty od tých istých autorov. Jeden sa nachádza v Starom Meste (Kamenné nám. smerom k Nám. SNP) a druhý v parku v Rusovciach (Balkánska ul.).   

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD 


Autorstvo


Roky

  • 1984 – realizácia

Druh

Materiál

umelý kameň, kamenná drvina, cement

Technika

odlievanie, leštenie, tesanie

Rozmer

v. 210 cm, Ø 90 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Praskliny pred niekoľkými rokmi provizórne zafixovali, dátum neznámy.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Park Družby pri ZŠ Beňovského 1

Bližšie informácie o lokalite

vedľa ZŠ Beňovského

GPS

48.1808360, 17.0476600

Číslo parcely

2861/5 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Pomník Andreja Bagara

Ferdinand Bollo 1986

Dievča s knihou

Teodor Baník 1980

Kvetinová spomienka

Ladislav Gajdoš 1981

Manželstvo

Ladislava Snopeková 1980