Umenie mesta Bratislavy


Manželstvo

Na vertikálnom kvádrovom podstavci je horizontálne položený nepravidelný kamenný kubus so symbolickým reliéfom dvoch tvárí – nevesty s kvetom a stuhou vo vlasoch a ženícha. Na opačnej strane je štylizovaný motív krídla.

Dielo sa nachádza na trávniku v átriu bývalej svadobnej a obradnej siene zo začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia, ktorú navrhol architekt Juraj Hermann. Plastika korešponduje s architektúrou nielen tematicky, ale tiež použitím príbuzných materiálov – spišského travertínu a vračanského vápenca vo svetlých odtieňoch.

Dielo sa zachovalo aj po prenajatí a zmene účelu budovy na modlitebňu v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Neskôr sa budova dostala do vlastníctva evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) a v roku 2003 ju stavebne upravili (architekt Ján Bahna) na evanjelický kostol.

Sochárske dielo ostalo na pôvodnom mieste v átriu vnútri dispozície objektu. Návštevníkom je prístupné počas prevádzkových hodín kostola a komunitného centra ECAV. 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1980 – realizácia
  • 2003 – 2004 – úprava

Druh

Materiál

travertín, vračanský vápenec, betón, kameň

Technika

tesanie

Rozmer

92 x 176 x 72 cm; sokel 143 x 68 x 58 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
vyčistené po úprave objektu na nové využitie

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Evanjelická cirkev a. v. (ECAV)

Správca

  • Evanjelická cirkev a. v. (ECAV)

Adresa

Mikuláša Schneidera-Trnavského 2/A

Bližšie informácie o lokalite

v átriu

GPS

48.1785300, 17.0456570

Číslo parcely

2811

Ďalšie diela v okolí

Kvetinová spomienka

Ladislav Gajdoš 1981

Deliaca stena

Peter Sulík 1982

Reliéf Dom zeleniny a ovocia

Rastislav Majdlen, Ivan Bilík 1981

Dievča s knihou

Teodor Baník 1980