Umenie mesta Bratislavy


Deliaca stena

Peter Sulík / 1982

Rozmerná deliaca stena je umiestnená na podeste pri vstupe do administratívnej budovy pôvodne určenej pre inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION. Projekt začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia upravili pre Ústav aplikovanej kybernetiky (ÚAK) SAV. Autorom budovy bol legendárny architekt prof. Vladimír Karfík spolu s mladším kolegom Jánom Komrskom. Budovu označovalo veľkorozmerné logo ÚAK od grafického dizajnéra Františka Bobáňa (návrh loga je v zbierke SNG, pozri webumenia.sk).

Neskôr pridaná deliaca stena svojimi mäkšími tvarmi a oválnymi priehľadmi výrazne kontrastuje s karfíkovským funkcionalistickým výrazom budovy odkazujúcim až na tradície Bauhausu.

Bývalý ÚAK SAV slúžil ako jedno zo „skrytých“ miest, kde sa v čase neskorého socializmu konali neoficiálne kultúrne podujatia. V tom období inštalovali pri vstupe aj túto deliacu stenu a ostala zachovaná i po zmene užívateľa objektu. Okolnosti vzniku diela a potvrdenie autorstva sú predmetom ďalšieho výskumu.

Podľa archívneho súpisu Slovenského fondu výtvarných umení by sa v objekte mali nachádzať aj iné hodnotné diela z osemdesiatych rokov 20. storočia, ich osud však zatiaľ nie je známy.     

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD  


Autorstvo


Roky

  • 1982 – realizácia

Druh

Materiál

betón, plastbetón

Technika

liatie, brúsenie

Rozmer

227 x 600 x 60 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Slovenská republika

Správca

  • Štatistický úrad SR
  • Antidopingová agentúra SR

Adresa

Hanulova 5/C

Bližšie informácie o lokalite

v dolnej časti Záluh, nad križovatkou s Harmincovou ul.

GPS

48.1777580, 17.0438940

Číslo parcely

2373/11

Ďalšie diela v okolí

Kvetinová spomienka

Ladislav Gajdoš 1981

Manželstvo

Ladislava Snopeková 1980

Reliéf Dom zeleniny a ovocia

Rastislav Majdlen, Ivan Bilík 1981

Dievča s knihou

Teodor Baník 1980