Umenie mesta Bratislavy


Kvetinová spomienka

Dielo tvorí skupina ôsmich voľne stojacich ženských postáv, ktoré v rukách držia kytice kvetov. Štylizované figúry s betónovým jadrom a keramickým obkladom sú vsadené priamo do trávnika v strede malého parčíka pri bývalej sobášnej sieni zo začiatku osemdesiatych rokov 20 storočia. 

Objekt sobášnej siene už vyše dvadsať rokov slúži ako kostol a komunitné centrum ECAV. Skupina keramických figúr sa časom vzniku aj tematicky viaže na pôvodný účel budovy, preto sa popri oficiálnom názve diela vžilo aj hovorové pomenovanie Družičky. V parčíku sú v blízkosti sôch osadené lavičky a kovová pergola na popínavé ruže.

Sochy, dlhšie zanedbané, odborne zreštaurovali v roku 2017 v spolupráci s VŠVU.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1981 – realizácia
  • 2017 – úprava

Druh

Materiál

hlina šamotová, glazúra, betón

Technika

pálenie, glazovanie

Rozmer

v. 190 – 196 cm; Ø v dolnej časti 45 –50 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • reštaurovaný
Pri obhliadke v lete 2022 sa na niektorých sochách zistili väčšie poškodenia glazúry, pravdepodobne od vandalov.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Dúbravka.

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

medzi ul. Ľuda Zúbeka a Schneidera-Trnavského

Bližšie informácie o lokalite

sochy stoja v parčíku pred bývalou svadobnou sieňou

GPS

48.1788260, 17.0452090

Číslo parcely

2812/20 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Manželstvo

Ladislava Snopeková 1980

Reliéf Dom zeleniny a ovocia

Rastislav Majdlen, Ivan Bilík 1981

Deliaca stena

Peter Sulík 1982

Dievča s knihou

Teodor Baník 1980