Umenie mesta Bratislavy


Pomník Andreja Bagara

Andrej Bagar (1900 – 1966), významná osobnosť slovenského divadelníctva, pôsobil ako herec, režisér aj pedagóg a počas SNP založil Frontové divadlo.

Pomník je na základe návrhu prof. Kuzmu komponovaný z dvoch častí. Figúra v nadživotnej veľkosti (autor F. Bollo) a štylizovaný objekt s nápisom (autor D. Kuzma) majú samostatné podstavce.

Dielo pôvodne osadili v MČ Staré Mesto, v strednej časti Hviezdoslavovho námestia. Socha Andreja Bagara držiaceho v pravej ruke klobúk vtedy symbolicky hľadela smerom k historickej budove SND. Nadrozmerný pomník však proporčne ani kompozične nezapadal do námestia a tvoril bariéru na pešom ťahu. V roku 2004 ho po dohode mestských častí premiestnili do Parku Družby v Dúbravke. V rozľahlom parku sa našlo vhodné miesto na osadenie aj s lepšou dostupnosťou pomníka, ktorého priestor vymedzuje polkruh z betónových tvárnic. Nízke betónové kruhy a polkruhy sú použité aj na iných miestach v parku na ohraničenie záhonov, oddychových priestorov či neďaleko stojaceho stĺpa ku Dňom Kyjeva.

Presunom do parku získal pomník potrebný vizuálny odstup, ktorý na pôvodnom mieste chýbal. Šťastnou zhodou okolností prirodzene zapadol do udržiavaného zeleného priestoru v blízkosti ulice pomenovanej podľa Andreja Bagara už od roku 1972.  

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1986 – realizácia
  • 2004 – úprava

Druh

Materiál

bronz, žula, betón

Technika

liatie, tesanie

Rozmer

socha 500 x 100 x 64 cm; sokel 15 x113 x 78 cm; objekt s nápisom v. 145 cm, š .10 cm; sokel 15 x 170 x 105 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
03-04/2022 oprava podstavcov

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Dúbravka.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Generálny investor Bratislavy (GIB)

Adresa

Park Družby

Bližšie informácie o lokalite

bližšie k ul. Bagárova a objektu Beňovského 8

GPS

48.1817400, 17.0470210

Číslo parcely

2837 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Pamätník Družby Bratislava Kyjev

Ambróz Balážik, Rastislav Miklánek 1984

Dievča s knihou

Teodor Baník 1980

Kvetinová spomienka

Ladislav Gajdoš 1981

Manželstvo

Ladislava Snopeková 1980