Umenie mesta Bratislavy


Drak

Štefan Prokop / 1981 – 1983

Reliéf Drak umiestnený na opornom múre v južnej časti multifunkčného ihriska na Hanulovej ulici pozostáva zo siedmich za sebou pospájaných oválnych a kruhových segmentov. V ich hlbokom reliéfe (basreliéf) je vyznačený dlhý drak s tromi hlavami.

Pôvodné ihrisko Hurikán vybudovali začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia podľa projektu architektov Mikuláša Brezu a Mariána Malovaného. Autori sa podieľali aj na komplexnom výtvarnom a dizajnovom dotvorení ihriska.

Po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii ihriska v rokoch 2020 až 2021 sa z pôvodných autorských prvkov ihriska zachoval iba plastbetónový drak na opornom múre. V rámci obnovy ho z neznámych dôvodov natreli žiarivými farbami, ktoré nezodpovedajú pôvodnej autorskej koncepcii.  

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1981 – 1983 – realizácia

Druh

Materiál

plastbetón, syntetická farba

Technika

odlievanie, polychrómia, natieranie

Rozmer

h. 15 – 20 cm, d. 820 cm; segmenty v. 100 – 200 cm

Značenie

nie je

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
Polychrómia je sekundárne pridaná, nevhodná.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • MČ Dúbravka

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

Hanulova ul.

Bližšie informácie o lokalite

detské ihrisko a športový areál, bývalý „Hurikán"

GPS

48.1800330, 17.0373440

Číslo parcely

2180/4 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Matka s dieťaťom

Pavol Tóth 1980

Brestové listy

Anna Galková, Anton Galko 1976

Rozprávkové kocky

Ján Šicko 1983

Reliéf Dom zeleniny a ovocia

Rastislav Majdlen, Ivan Bilík 1981