Umenie mesta Bratislavy


Brestové listy

Monochrómny keramický reliéf obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi osadili na fasádu vtedajších potravín Brestovka v roku 1976. Od tohto pomenovania sa odvíja aj motív reliéfu – štylizované listy brestu s výrazným žliabkovaním.

Reliéf umiestnili v ľavej časti fasády, bližšie k hlavnému dopravnému ťahu. V novovybudovanom sídlisku označoval jeden z prvých objektov občianskej vybavenosti, ktorý postavili zároveň s bytovkami. Väčšie objekty obchodu, služieb, kultúry a športu tu dokončili až v osemdesiatych rokoch 20. storočia.

Po zmene majiteľa predajňu v roku 2013 upravovali pre nového nájomníka. V rámci ohlásených, tzv. drobných stavebných úprav keramický reliéf rozbili zbíjačkami a kompletne zničili. Udialo sa tak napriek protestom miestnych obyvateľov, umelcov, historikov umenia či Spolku architektov Slovenska. Podľa oficiálneho vyjadrenia na miestnom úrade nevedeli, že na obchode sa nachádza umelecké dielo a žiadateľ tento fakt neuviedol v dokumentácii.

Pred zničením bol reliéf nepoškodený a kompletný, v dobre zachovanom stave. Pri inštalovaní v roku 1976 reliéf zostavili na mieste z niekoľkých častí a pospájali maltou. Takým istým spôsobom sa dalo dielo rozobrať, dočasne uložiť a zvážiť jeho nové umiestnenie, ako navrhovali viacerí protestujúci.

Autorská dvojica Anna a Anton Galkovci sa o zničení reliéfu dozvedeli až dodatočne.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD

   


Autorstvo


Roky

  • 1976 – realizácia
  • 2013 – odstránenie

Druh

Materiál

pálená hlina, glazúra biela, malta, betón

Technika

pálenie, glazovanie, škárovanie

Rozmer

290 x 450 x 15 cm; sokel približne 20 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zničené, odstránené
Reliéf rozbili zbíjačkami a následne odstránili ako sutinu.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • neurčený, dielo odstránené

Správca

  • neurčený, dielo odstránené

Adresa

Schneidera-Trnavského 10

Bližšie informácie o lokalite

dielo bolo na fasáde predajne potravín

GPS

48.1824330, 17.0403010

Číslo parcely

2928/15

Ďalšie diela v okolí

Rozprávkové kocky

Ján Šicko 1983

Preliezačka Lúka a potok

Jaroslava Šicková 1984

Kaskádová fontána

Štefánia Krumlová 1976

Matka s dieťaťom

Pavol Tóth 1980