Umenie mesta Bratislavy


Matka s dieťaťom

Pavol Tóth / 1980

Štylizovaná nadrozmerná figúra matky s dieťaťom stojí na kubusovom podstavci. Dielo s dobre rozoznateľným autorským rukopisom Pavla Tótha umiestnili na trávnik, ktorý sa za sochou dvíha do umelo navŕšenej terénnej vlny, opticky aj akusticky oddeľujúcej priestor malého parčíka od hluku ulice.

Pôvodný blízko stojaci nízkopodlažný objekt bol od sedemdesiatych rokov 20. storočia verejnosti známy ako reštaurácia _Zlatá lipa. _Neskôr ho však prestavali, zvýšili o niekoľko podlaží a upravili na bytovku. Podstatne sa tým zmenili nielen proporčné vzťahy, ale aj pohľady na sochárske dielo. 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1980 – realizácia

Druh

Materiál

umelý kameň, betón

Technika

odlievanie, brúsenie

Rozmer

socha 270 x 105 x 105 cm; sokel 55 x 90 x 120 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
V roku 2018 dielo očistili vodou pod vysokým tlakom.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Dúbravka.

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

Švantnerova ul.

Bližšie informácie o lokalite

plastika stojí pri križovatke ulíc Švantnerova a Talichova

GPS

48.1821630, 17.0371080

Číslo parcely

1491/4 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Drak

Štefan Prokop 1981 – 1983

Brestové listy

Anna Galková, Anton Galko 1976

Preliezačka Lúka a potok

Jaroslava Šicková 1984

Rozprávkové kocky

Ján Šicko 1983