Umenie mesta Bratislavy


Chlapec s lietadlom

Socha sa nachádza na nároží obytného súboru na Miletičovej ulici v sídlisku, ktoré bolo jedným z typických komplexov päťdesiatych rokov 20. storočia. V rámci sídlisk sa v tom čase objavili už aj sochárske diela s tematikou viazanou na bežný civilný život, formálne ukotvené v socialistickom realizme.

František Draškovič svojím realistickým prejavom plne vyhovoval požiadavkám tých čias a jeho diela sa stali súčasťou viacerých nových obytných budov. Idealizované postavy stvárňoval realisticky, ale s jemnou eleganciou bez prvoplánového ideologického náboja. Chlapca s lietadlom stvárnil autor ako akt, ako stojacu postavu dieťaťa s hračkou v ruke. Socha je umiestnená na konzole na fasáde budovy na nároží, kde vyniká ako výrazný prvok. Pendantom tohto diela je socha Dievča s bábikou na druhom nároží. Striktne realistická modelácia má svoju vizuálnu príťažlivosť. 

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • 1958 – realizácia

Druh

Materiál

hořický pieskovec

Technika

tesanie

Rozmer

nezistené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Spoločenstvo vlastníkov bytov

Správca

  • Spoločenstvo vlastníkov bytov

Adresa

Trenčianska 40

Bližšie informácie o lokalite

Dielo je umiestnené na konzole na fasáde domu.

GPS

48.1511920, 17.1389580

Číslo parcely

9384/11

Ďalšie diela v okolí

Dievča s bábikou

František Draškovič 1958

Delfín

Teodor Baník (pravdepodobne) 60. roky 20. stor.

Ráno

Teodor Baník pol. 60. rokov

Dar leta

František Gibala 1952 – 1953