Umenie mesta Bratislavy


Pomník bulharských partizánov

František David / 1948 – 1949

Bulhari sú významnou národnostnou menšinou na území Slovenska a bývalého Československa, kde sa usadili vo viacerých vlnách v priebehu 20. storočia. Spolu s príslušníkmi ďalších národov sa počas 2. svetovej vojny zapojili do protifašistického odboja a bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Popri starších usadlíkoch početnú skupinu medzi bulharským partizánmi tvorili mladí ľudia, ktorí ešte pred 2. svetovou vojnou prišli študovať do Československa. Menšie pomníky a pamätné tabule bulharských partizánov nájdeme vo viacerých slovenských obciach a mestách.

Monumentálny pomník v Bratislave je dielom významného českého sochára a medailéra Františka Davida. Sochárska časť diela vzišla zo súťaže, ktorej okolnosti sú predmetom ďalšieho výskumu. Súsošie v nadživotnej veľkosti tvorí dvojica partizánov v dynamickej trojuholníkovej kompozícii. Vzpriamená postava má obviazané oko, v pravej ruke drží zbraň a ľavou podopiera nevládneho raneného spolubojovníka. Ide o kvalitnú sochársku prácu v dobovom monumentálne realistickom až expresívnom duchu. Súsošie stojí na bronzovej platni, na ktorej sú umiestnené reliéfne nápisy v slovenčine a bulharčine s citátom básnika Christa Boteva KTO PADNE V BOJI, NEZOMIERA.

Pomník v roku 1949 situovali do parčíka na Vajanského nábreží na mierne kónický podstavec obložený žulovými platňami. Na jeho prednú časť dodatočne umiestnili bielu kamennú tabuľu so síce gravírovaným a zláteným, ale neproporčným nápisom HRDINSKÝM BULHARSKÝM PARTIZÁNOM/ KTORÍ POLOŽILI ŽIVOT ZA/NAŠU SLOBODU. Pomník obkolesuje kruhový záhon, kde pôvodne vysádzali bohaté kríky ruží ako symbol Bulharska. V súčasnosti je výsadba rôznorodá, viac-menej sezónna.        

Odliatie súsošia do bronzu v spolupráci so sochárom realizovala známa firma Anýž, ktorá v predvojnovom období mala pobočky po celom Československu. Ako dokladá nápis lil Anýž n. p., v období realizácie pomníka už zlievarenskú firmu znárodnili a krátko nato začlenili pod národný podnik ZUKOV (Závody umělecké kovovýroby). Pomník sa tak stal aj dokladom komplikovanej histórie Československa v rokoch krátko po vojne.  

ZD

Stav výskumu k 30. 7. 2023.


Autorstvo


Roky

  • 1948 – 1949 – realizácia

Druh

Materiál

bronz, kameň, betón

Technika

odlievanie, tesanie, obkladanie

Rozmer

súsošie: v. približne 340 cm; bronzová základňa 170 x 170 cm; podstavec 110 x 220 cm

Značenie

značenie zlievarenskej firmy: lil Anýž n . p.

Stav

  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Vajanského nábrežie

Bližšie informácie o lokalite

v parčíku pred MÚ Staré Mesto

GPS

48.1399170, 17.1112400

Číslo parcely

21346

Ďalšie diela v okolí

Protokolárne miesto SR – Hrob neznámeho vojaka

Marek Kvetan 2022

Pamätník Dunajskej flotily

Juraj Hovorka 1970

Pamätník československej štátnosti

Ivan Salay, Jozef Porubovič, Bohumil Kafka, Ladislav Šaloun 1987 – 1988

Pomník Tomáša Garrigua Masaryka

Ladislav Šaloun 1922 – 1924