Umenie mesta Bratislavy


Meranie času

Jozef Fabiánek / 1970 – 1973

Vežovitý objekt nazvaný Meranie času pozostáva zo štyroch prelínajúcich sa stien z oceľobetónu s červeným tehlovým obkladom. Kontrapunkt s výškou hlavého objektu predstavuje nízka horizontálna stena, ktorá vymedzuje priestor terasy od bočných komunikácií.

Meranie času stojí pri bočnom východe z terasovitého námestia blízko Mozaikovej fontány. Objekt navrhli ako funkčnú súčasť Jurigovho námestia. V súčasnosti pôsobí trochu záhadne, z diaľky pripomína továrenský komín. Zvláštne a takmer zabudnuté pomenovanie Meranie času odkazuje na pôvodný zámer – osadiť na objekt z každej strany veľké štvorcové hodiny a ďalšie prvky. Zámer však nedokončili, jeho autor zomrel v roku 1974 a v začatom diele sa už nepokračovalo. Našťastie sa jeho návrh zachoval v Archíve mesta Bratislavy.

V súčasnosti Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje obnovu a revitalizáciu Jurigovho námestia na základe víťazného návrhu zo súťaže. Hodinová veža je súčasťou projektu.  

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1970 – 1973 – realizácia

Druh

Materiál

betón, tehla, pálená hlina, železná výstuž

Technika

murovanie

Rozmer

nezistené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
  • nefunkčný
Pripravuje sa obnova celého námestia vrátane Hodinovej veže.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Jurigovo námestie

Bližšie informácie o lokalite

2. terasa, pri mezonetovom dome

GPS

48.1518390, 17.0592180

Číslo parcely

1160/1

Ďalšie diela v okolí

Mozaiková fontána

Teodor Lugs, Eugénia Lugsová, Jozef Fabiánek 1984

Komunikácia

Juraj Rusňák 1986

Kaskádová fontána

Jozef Fabiánek 1970 – 1972

Výduch

Albert Ščepán (pravdepodobne) 1975 – 1980