Umenie mesta Bratislavy


Fontána Rodina

Fontána tvorí súčasť terasovitého námestíčka, ktoré kopíruje svahovitý terén v tejto časti Karlovej Vsi. Pozostáva z troch kaskádovito pospájaných nádrží, z ktorých padá voda cez zaoblené kamenné stupne. Prostredná obdĺžniková nádrž je menšia. V hornej aj dolnej nádrži sú osadené zostavy zaoblených betónových striešok na stĺpikoch. Tvarom pripomínajú hríby alebo dáždniky a od toho sa odvíjajú aj hovorové pomenovania fontány. Nádrže lemuje široký travertínový múrik vhodný na posedenie.

Symetricky po oboch stranách fontány vedú schody spájajúce hornú a dolnú terasu námestia. Vnútro fontány je vyložené novšou modrou sklenou mozaikou. Pôvodný povrch hríbikov bol z priznaného pohľadového betónu s hrubšou štruktúrou a ladil so sivobielou farbou travertínu. Pri neskorších úpravách betónové hríbiky z neznámych dôvodov natreli hrubými vrstvami farieb, donedávna zelenkavo-tyrkysovými, pri poslednej úprave hnedými. Tieto zásahy možno súvisia s funkčnosťou fontány, nemajú však veľa spoločného s pôvodným autorským návrhom. Zmenou štruktúry a farby povrchu sa zmenil aj efekt vody stekajúcej po strieškach.

Námestíčko s fontánou stojí blízko kultúrneho centra _Kamel _a stalo sa obľúbeným komunitným priestorom na koncerty, tanečnú školu či ďalšie aktivity. O to viac by si zaslúžilo skultivovanie v zmysle pôvodného autorského návrhu namiesto pravidelného natierania nevhodnými farbami.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1979 – realizácia
  • 2016 – úprava

Druh

Materiál

betón, travertín, kameň, mozaikové sklo, farba na betón

Technika

murovanie, obkladanie, liatie, tesanie, mozaika, natieranie

Rozmer

dva väčšie objekty v. 200 cm, Ø 230 cm; tri menšie objekty v. 135 cm, Ø 165 cm; rozmery nádrží neurčené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • sekundárne úpravy a zmeny
nové farebné nátery – nevhodné

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • MČ Karlova Ves

Správca

  • Marianum

Adresa

Karloveská ul.

Bližšie informácie o lokalite

terasy za Kultúrnym centrom Kamel

GPS

48.1505670, 17.0617810

Číslo parcely

1152/2 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Pamätná tabuľa bojovníkom proti fašizmu

Vojtech Ihriský, Štefan Lukačovič 1964

Mozaiková fontána

Teodor Lugs, Eugénia Lugsová, Jozef Fabiánek 1984

Meranie času

Jozef Fabiánek 1970 – 1973

Rozprávkový strom

Erna Masarovičová 1979