Umenie mesta Bratislavy


Reliéf s motívom výuky zrakovo postihnutých detí

Miloš Šimurda / 1959 – 1961

Veľkoplošné nástenne dielo vytvorené kombináciou viacerých techník sa nachádza na stene Spojenej internátnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím. Školu s internátom postavili koncom päťdesiatych rokov podľa projektu architekta M. Kančeva, ktorý v tom období navrhol viacero moderných školských zariadení pre deti s rôznymi postihnutiami.

Architekt si na výtvarné dotvorenie prizval vtedy začínajúceho mladého výtvarníka. Umelec vytvoril na ploche kompozíciu z rôznych motívov súvisiacich so zameraním školy a zobrazených tak, aby boli čitateľné a rozoznateľné aj pre slabozrakých divákov. Dielu pridal plasticitu vyškrabovaním do omietky a umiestnením reliéfnych mozaikových prvkov. Výsledok je pôsobivý aj po rokoch. Zaujímavosťou je, že autor krátko predtým spolupracoval s architektom Bellušom na sgrafitách na objekt Mladej Gardy a škola na Svrčej bola jeho prvým samostatným dielom. Svoju výraznú signatúru umiestnil do kompozície pod veľké oko.

Škola s nástenným dielom pôsobí aj po vyše šesťdesiatich rokoch nadčasovo. Dielo cez leto z odstupu dobre nevidno, prekrývajú ho vyrastené stromy nachádzajúce sa v udržiavanom areáli školy.

 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1959 – 1961 – realizácia

Druh

Materiál

omietka, keramická hlina, farebná glazúra, farba

Technika

omietanie, sgrafito, glazovanie, pálenie, mozaika

Rozmer

nezistené

Značenie

vľavo dolu pod motívom oka: ŠIMURDA 61

Stav

  • zachovalý

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Slovenská republika

Správca

  • Okresný úrad Bratislava

Adresa

Svrčia 6, Spojená internátna škola

Bližšie informácie o lokalite

na juhozápadnej fasáde

GPS

48.1492500, 17.0680730

Číslo parcely

786 SR

Ďalšie diela v okolí

Tri geometrické objekty

Vladimír Dedeček 2022

Čítajúca

Alexander Trizuljak 1980

Študentský vek

Anna Kišáková 1981

Pomník Roberta Remiáša

Fero Guldan a priatelia 1996