Umenie mesta Bratislavy


Študentský vek

Figurálna kompozícia sa nachádza na trávniku pri bloku D2 v areáli študentského domova (ŠD) Družba. Dielo sa tematicky viaže na miesto, zobrazuje skupinu mladých ľudí, troch žien a jedného muža, vo vzájomnom rozhovore. Masívne štylizované figúry sú zobrazené v uvoľnených postojoch opierajúc sa o zvlnený stredový múrik. Kameninové súsošie stojí na nízkom podstavci z dlažobných kociek.

Zaujímavosťou je materiál – odolná technická kamenina – pomerne neobvyklý na veľkorozmerné sochárske dielo. Upozorňuje na to aj značka PKZ vzadu dole pri signatúre. Odkazuje na firmu PKZ Keramické závody Poštorná, ktorá nepretržite funguje od roku 1867 a je najväčším výrobcom chemickej kameniny v Českej republike.   

Dielo tvorí súčasť veľkorysého projektu ŠD Družba, ktorý realizovali podľa návrhu maďarského architekta Józsefa Fintu v rámci spolupráce projektových organizácií a architektonických zväzov Maďarska a vtedajšieho Československa. Okrem exteriérových sôch stoja za zaznamenanie aj interiéry ŠD s veľkoplošnými nástennými dielami, mozaikami, maľbami, tapisériami a dizajnovými prvkami.    

 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1981 – realizácia

Druh

Materiál

kamenina, pálená hlina

Technika

pálenie, glazovanie

Rozmer

240 x 395 x 155 cm

Značenie

vzadu dole meno autorky a značka výrobcu PKZ

Stav

  • zachovalý

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • Správa internátov UK Bratislava

Adresa

Botanická 17, ŠD Družba

Bližšie informácie o lokalite

areál VŠ internátu

GPS

48.1474000, 17.0707030

Číslo parcely

3117/20 UK Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Čítajúca

Alexander Trizuljak 1980

Fontána

Jozef Jankovič 1982 – 1983

Slnolamy

Jozef Jankovič 1979

Tri geometrické objekty

Vladimír Dedeček 2022