Umenie mesta Bratislavy


Tri geometrické objekty

Architekt Vladimír Dedeček v rokoch 1965 až 1966 navrhol urbanisticko-architektonický koncept vysokoškolského areálu Univerzity Komenského. Na budovách jednotlivých fakúlt uplatnil v rôznych podobách motívy priznaných konštrukcií a geometrických objektov s výraznou tektonikou. Tri takéto objekty sa nachádzajú na fasáde pavilónov Prírodovedeckej fakulty UK smerom k Botanickej ulici. Objekty predstavujú znak, orientačný prvok, podľa ktorého možno vysokoškolský areál rozpoznať už z diaľky. Zároveň fungujú ako doplnkové tieniace prvky – slnolamy – siahajúce cez štyri podlažia pavilónov.

Pri realizácii obložili fasády aj s geometrickými objektmi drobnou štvorčekovou sklenou mozaikou v typickej kombinácii bielej a červenej farby. Po rokoch neúdržby však veľká časť fasád ostala narušená, niekde prekrytá provizórnymi doskami.

V súčasnosti prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné a stavebné práce aj v tejto časti vysokoškolského areálu. Ďalší výskum sa uskutoční po ukončení stavebných prác.  

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1973 – 1977 – realizácia
  • 2022 – realizácia

Druh

Materiál

betón, mozaikové sklo

Technika

liatie, murovanie, obkladanie, mozaika

Rozmer

nezistené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
  • sekundárne úpravy a zmeny
  • dodatočne pridaná časť
Prebieha rozsiahla rekonštrukcia budov.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Univerzita Komenského Bratislava

Správca

  • nezistený

Adresa

Ilkovičova 6, VŠ areál

Bližšie informácie o lokalite

južná fasáda

GPS

48.1488870, 17.0710460

Číslo parcely

3049/1

Ďalšie diela v okolí

Študentský vek

Anna Kišáková 1981

Biomorfný objekt

nezistený 2015

Čítajúca

Alexander Trizuljak 1980

Reliéf s motívom výuky zrakovo postihnutých detí

Miloš Šimurda 1959 – 1961