Umenie mesta Bratislavy


Pomník Ľudovíta Štúra

Pomník stojí v malom parčíku v susedstve základnej školy (ZŠ) a materskej školy (MŠ) na Pekníkovej ulici. Odhalili ho 17. októbra 1990 pri príležitosti 175. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, keď zároveň školu premenovali na ZŠ Ľudovíta Štúra.

Dominantu pomníka predstavuje výrazne štylizovaná hlava slovenského dejateľa v nadživotnej veľkosti osadená na podstavci z dvoch nerovnako vysokých kvádrov položených na nízkom obdĺžnikovom sokli. Betónové jadro pomníkového telesa je obložené leštenou tmavosivou žulou. Na čelnej strane pod bronzovou hlavou sa nachádza nápis ĽUDOVÍT ŠTÚR /1815 – 1856.

Po zrušení ZŠ Ľudovíta Štúra v roku 2004 sa do objektov ZŠ aj MŠ na Pekníkovej ulici nasťahovala Britská medzinárodná škola BISB. Tým sa stratila významová spojitosť pomníka a školy.

Pomník bol dlhšie neudržiavaný a trochu zabudnutý v zákulisí väčšieho verejného parku Pekníčka. Mestská časť na jeseň 2022 začala s opravami podstavca.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1990 – realizácia

Druh

Materiál

bronz, kameň, kov

Technika

odlievanie, tesanie, leštenie

Rozmer

busta 80 x 50 x 70 cm; teleso podstavca v. 220 cm; plató - rozmery sa doplnia po skončení opráv

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
V období 9 – 11/2022 prebehla oprava kamenných častí pomníka.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Dúbravka.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • MČ Dúbravka

Adresa

Pekníkova 1

Bližšie informácie o lokalite

pomník stojí na nároží Pekníkovej ul. vedľa britskej školy BISB

GPS

48.1878280, 17.0330230

Číslo parcely

1424 Hl. mesto Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Žltý kolotoč UFO

Alexander Bilkovič 1982 – 1983

Pamätný kameň výstavby Domu kultúry Dúbravka

Vladimír Durbák, Imrich Ehrenberger 1986

Slnečný kvet

Peter Günther 1986

Fontána Lotosový kvet

Milan Uher 1981