Umenie mesta Bratislavy


Milenci

Súsošie Milenci tvorí súčasť fontány uprostred námestia. Zostáva prirodzenou dominantou otvoreného priestranstva, hoci v súčasnosti priestor námestia čiastočne znehodnocujú okolité parkovacie plochy a frekventovaná doprava.

Súsošie je umiestnené na podstavci s mramorovým obkladom uprostred kruhovej nádrže. Socha odliata z bronzu zobrazuje muža a ženu sediacich oproti sebe. Znázorňuje vzťah a intimitu, vzájomnú komunikáciu, prepojenie, tichú kontempláciu. Tomu zodpovedá aj zobrazenie figúr symbolickým abstrahovaným spôsobom. Objatie znázornil autor čisto výtvarne tak, aby vynikli línie a kontrasty plnej hmoty i prázdneho priestoru vo vzájomnom priestorovom vzťahu. Kompozícia súsošia je vyvážená, z každej strany otvára nové možnosti vnímania zachyteného okamžiku.

Socha je štýlovo typická pre rané šesťdesiate roky, keď figuratívne zobrazenia smerovali k modernistickému výrazu. Existuje z nej viac odliatkov umiestnených vo verejnom priestore (Promenáda v Piešťanoch). Dielo vystavovali verejne na celoštátnej prehliadke výtvarného umenia v Jazdiarni Pražského hradu v roku 1963.

Múrik fontány má nový žulový obklad, ktorý nezodpovedá dobovej estetike a lesklým povrchom pôsobí rušivo.

Poznámka: Nádrž, pôvodne obdĺžnikovú, v roku 2001 nahradili podľa návrhu A. Trizuljaka ml. kruhovou nádržou.

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1962 – realizácia
  • 2001 – úprava

Druh

Materiál

bronz, nehrdzavejúca oceľ, betón, žula

Technika

odlievanie, tesanie, obkladanie

Rozmer

socha 113 x 198 x 90 cm; sokel 94 x 206 x 108 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • sekundárne úpravy a zmeny
  • funkčný
Nádrž fontány bola upravená.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Ružinov.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Dulovo námestie

Bližšie informácie o lokalite

Fontána v parčíku je ústredným bodom námestia.

GPS

48.1496320, 17.1338690

Číslo parcely

21873/1 MAC Gastro sp.s r.o.

Ďalšie diela v okolí

Pomník Štefana Marka Daxnera

Karol Lacko 1973

Logo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

nezistený pravdepodobne v roku 1984

Chlapec s lietadlom

František Draškovič 1958

Fontána s raketou

nezistený prelom 50. a 60. rokov 20. stor.