Umenie mesta Bratislavy


Pomník Štefana Marka Daxnera

Karol Lacko / 1973

Štefan Marko Daxner (1822 – 1892) bol slovenský šľachtic, politik, ekonóm, publicista a národný buditeľ zo štúrovskej generácie.

Pomník s bustou sa nachádza v priestore malého parku priamo na trávnatej ploche na rovnomennom námestí. Kovová hlava je umiestnená na betónovom pylóne s kónickou základňou tak, aby bola dobre čitateľná pre diváka.

Podobizeň podali autori v štylizovanej forme, s hladkou modeláciou a zjednodušením tvarov. Ide o netradičné znázornenie portrétu, keďže umelci siahajú skôr po konzervatívnejšom realistickom stvárnení. 

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1973 – realizácia

Druh

Materiál

bronz, betón

Technika

odlievanie, murovanie

Rozmer

busta 100 x 66 x 60 cm; sokel 190 x 90 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
Neznáma osoba na dielo pridala farebný náter očí. Jedná sa o nevhodný zásah a stopy náteru treba odstrániť tak, aby sa materiál busty nepoškodil.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Ružinov.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa

Daxnerovo námestie

Bližšie informácie o lokalite

Pomník stojí v parčíku uprostred rovnomenného námestia.

GPS

48.1530900, 17.1332200

Číslo parcely

21886 Hlavné mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Logo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

nezistený pravdepodobne v roku 1984

Materstvo

Jozef Kostka 1956

Keramická mozaika

Dezider Castiglione 1960

Fontána pre Zuzanu

Miloš Kalina 1984 – 1985