Umenie mesta Bratislavy


Reliéf s riečnymi kameňmi

Betónový reliéf s kamienkovou mozaikou sa nachádza na čelnej stene školskej budovy v areáli obklopenom zeleňou. V súčasnosti vnímanie tejto steny rušia vyrastené stromy.

Autorom atypickej budovy Gymnázia Ladislava Novomeského je architekt Jozef Slíž. Projekt vznikol v roku 1964.

Betónový reliéf zodpovedá vtedajšej obľube tohto materiálu na monumentálne diela spojené s architektúrou. Betón umožňoval autorom realizáciu výrazných reliéfov v razantnej plasticite, ktorú dovtedy žiadna iná technika neposkytovala. Šalovaný betón používali autori v jeho surovej podobe, farebnosti, aj so štruktúrou šalovania (dosiek). Tibor Kavecký často siahal po tomto materiáli pri rôznych monumentálnych realizáciách. Stena na budove je geometrickou kompozíciou s rozmanitou štruktúrou plôch. Výnimočné je použitie okruhliakov či drsnej omietky na zvýraznenie plôch. Skladba rôznorodých geometrických prvkov je rytmizovaná.

Dielo estetikou zodpovedá šesťdesiatym rokom 20. storočia, keď sa výtvarné umenie v architektúre prejavovalo v experimentálnej slobode typickej pre obdobie politického uvoľnenia. Geometrická abstrakcia a štruktúrovanie plôch bolo v monumentálnom umení, najmä pri reliéfoch, pomerne bežné.

V súčasnosti pôsobenie reliéfu znehodnocuje biely náter, ktorý popiera pôvodnú farebnosť a drsnosť betónových plôch.

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1968 – realizácia

Druh

Materiál

betón, kameň, kameň – riečne okruhliaky

Technika

odlievanie, mozaika, šalovanie, obkladanie

Rozmer

250 x 780 x 13,5 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
  • sekundárne úpravy a zmeny
Reliéf je pretretý bielou farbou, ktorá potláča pôvodnú farebnosť.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Bratislavský samosprávny kraj

Správca

  • Gymnázium Ladislava Novomeského

Adresa

Tomášikova 2

Bližšie informácie o lokalite

Dielo je súčasťou vonkajšej fasády.

GPS

48.1512300, 17.1659790

Číslo parcely

1036/4 BSK

Ďalšie diela v okolí

Mozaiková fontána

Ladislav Gandl 1978

Plastika

nezistený pravdepodobne 70. roky 20. stor.

Pamätník SNP

Viera Briestenská 1964

Fontána Vodná ruža

Vladimír Farár, Ladislav Pinkalský 1972