Umenie mesta Bratislavy


Pamätník SNP

Objekt Pamätníka SNP sa nachádza v malom parčíku pri hlavnom ťahu ulice Mierová. Vznikol pri príležitosti okrúhleho výročia Slovenského národného povstania (SNP) v roku 1964. V tom čase nastávalo spoločenské uvoľnenie, čo sa okamžite prejavilo aj v umení verejného priestoru.

Pamätník nemá konzervatívnu podobu figúry na sokli, typickú pre päťdesiate roky, ale symbolické stvárnenie. Základ tvorí betónový pylón umiestnený na betónovej plošine zapustenej priamo v teréne. Pylón je prerušený reliéfnym abstraktným vlysom. V hornej časti pylónu sa pôvodne nachádzal kovový objekt s motívom typickým pre SNP, ktorý v súčasnosti chýba.

Asymetricky na pylón je na plošine umiestnený kubus s textovou informáciou. Dielo patrí k prvým progresívnejšie realizovaným pamätníkom SNP, hoci má skôr komorné rozmery. Novým použitým materiálom je betón, ktorý sa vďaka svojim vlastnostiam stal v tom čase populárnym sochárskym materiálom. Umožňoval odlievať sochy monumentálnych foriem a realizovať razantne modelované reliéfne povrchy. V tomto prípade vidíme možnosti tvarovania betónu na štrukturálnom vlyse.

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1964 – realizácia

Druh

Materiál

betón, kov

Technika

odlievanie, murovanie, šalovanie

Rozmer

300 x 90 x 30 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
  • narušený, nekompletný
Zachovala sa priestorová dispozícia – betónová stéla, na ktorej bolo umiestnené kovové dielo, to ale v neurčenom čase zmizlo.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • MČ Ružinov

Adresa

Radničné námestie, parčík

Bližšie informácie o lokalite

Pamätník SNP je ústredným bodom parčíka. V r. 2018 umiestnili do parku aj pomník Antona Srholca, čo narušilo pôvodný koncept.

GPS

48.1501060, 17.1716950

Číslo parcely

3129 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Pomník Antona Srholca

Peter Meszáros 2018

Fontána Vodná ruža

Vladimír Farár, Ladislav Pinkalský 1972

Keramická kompozícia

Anna Galková 1967 – 1970

Pamätná tabuľa Jankovi Borodáčovi

Klára Pataki 1979