Umenie mesta Bratislavy


Pomník Antona Srholca

Pomník Antona Srholca je umiestnený v parčíku na Mierovej ulici, kde sa nachádza aj Pomník SNP. Prítomnosť ďalšieho sochárskeho diela v bezprostrednej blízkosti však narúša pôvodný koncept.

Dielo situované medzi stromami autor stvárnil realisticky ako krídlo s bustou Antona Srholca. Pomník pôsobí subtílne, trochu absurdne surreálnym spojením krídla a busty. Zjavná je snaha o emocionálne pôsobenie na diváka, ale výsledok je rozpačitý.

Portrét Antona Srholca pripomína bronzovú bustu na jeho pomníku v MČ Devín od rovnakého autora.

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • 2018 – realizácia

Druh

Materiál

pieskovec

Technika

tesanie

Rozmer

nezistené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • MČ Ružinov

Správca

  • MČ Ružinov

Adresa

Radničné námestie 9

Bližšie informácie o lokalite

Dielo sa nachádza pri vstupe do parčíka, kde stojí Pamätník SNP, a jeho umiestnenie nemá logické ani priestorové opodstatnenie.

GPS

48.1500075, 17.1721613

Číslo parcely

3129 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Pamätník SNP

Viera Briestenská 1964

Fontána Vodná ruža

Vladimír Farár, Ladislav Pinkalský 1972

Keramická kompozícia

Anna Galková 1967 – 1970

Pamätná tabuľa Jankovi Borodáčovi

Klára Pataki 1979