Umenie mesta Bratislavy


Technická fontána

Stanislav Talaš / 1976 – 1980

Technickú fontánu so štvorcovým pôdorysom a nízkymi múrikmi realizovali v sedemdesiatych rokoch 20. storočia ako súčasť pozdĺžneho parčíka na Borskej ulici pri obchodnom dome Centrum.

Parčík upravili po roku 1976 a neďaleko fontány osadili menší pomník básnika a politika Laca Novomeského (1904 – 1976), podľa ktorého zároveň premenovali karloveskú hlavnú ulicu na Triedu Laca Novomeského. Následne sa od začiatku osemdesiatych rokov pripravoval projekt rozsiahleho Parku Laca Novomeského podľa návrhu architektov Stanislava a Vladimíra Talašovcov, s plánovaným pomníkom od sochára Jána Kulicha. Park mal byť situovaný pozdĺž časti dnešnej Karloveskej ulice a námestia sv. Františka. Tento projekt sa nerealizoval.

Parčík pozdĺž Borskej ulice existuje dodnes. Minimalistická fontána ostala na svojom mieste, ale už roky nefunkčná a prekrytá doskami. Okolo fontány sa zachovali zvyšky atypickej protišmykovej dlažby. Zostali tu aj staršie lavičky a schody, ktoré vedú k fontáne zo strany OD Centrum. Parčík s množstvom krásnych stromov je udržiavaný a navštevovaný. Obnovou fontány a jej bezprostredného okolia by sa podstatne zvýšila kvalita tohto verejného priestoru.

Poznámka: z dostupnej dokumentácie zatiaľ nie možné presne určiť rozsah a presnú chronológiu vzniku ani úprav parčíka s fontánou.

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD             


Autorstvo


Roky

  • 1976 – 1980 – realizácia
  • 1980 – 1985 – úprava

Druh

Materiál

betón, kameň, pálená hlina, kov

Technika

murovanie, obkladanie, dláždenie

Rozmer

nádrž 600 x 600 cm; plató približne 1 200 x 1 200 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
  • nefunkčný
  • poškodený

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Borská ul.

Bližšie informácie o lokalite

fontána je v strede Parčíka Kútiky pri OD Centrum

GPS

48.1619520, 17.0500260

Číslo parcely

1-3685/1 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Kaplnka

Andrej Rudavský 1970

Pamätník SNP

Václav Bezchleba 1984

Kaplnka

Andrej Rudavský 1970

Fontána a vodná kaskáda

Stanislav Talaš, Vladimír Talaš 2005 – 2006