Umenie mesta Bratislavy


Knieža Rastislav

Na nábreží pod hradom Devín na trávnatom páse medzi osobným prístavom a majákom stojí socha Rastislava. V pôvodnom epoxidovom vyhotovení sa nachádzala pri Slovienskej ulici. Po odliatí do bronzu sa pre ňu našlo miesto asi o 200 m ďalej smerom k hradu Devín. .  

Socha Knieža Rastislav (Rastic) patrí do skupiny diel, v ktorých sa autorka venovala osobnostiam a témam Veľkej Moravy či Slovanov. Rastislava pod Devinom nestvárnila v hrdinskej bojovej póze, ale ako zamysleného sediaceho muža s mečom na kolenách. Takéto zobrazenie odkazuje na historické udalosti spojené s obranou hradu a celého územia, kvôli čomu Rastislav dlhé roky zvažoval rôzne stratégie a uzatváral účelové spojenectvá. 

S pôsobením Rastislava ako panovníka súvisí aj pozvanie byzantskej misie na územie Veľkej Moravy. Tieto udalosti ešte donedávna pripomínalo súsošie Solúnski bratia od tej istej autorky pred rím. kat. kostolom v Devíne.

Niektoré zdroje mylne uvádzajú názov sochy ako Svätopluk či Kráľ Svätopluk. Ale práve Rastislav z rodu Mojmírovcov (približne 820 – 870) bol veľkomoravským kniežaťom, ktorého život a pôsobenie sa reálne vzťahovalo k Devínu.   

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.   

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1989 – realizácia
  • 2015 – 2017 – odstránenie
  • 2018 – 2021 – realizácia

Druh

Materiál

bronz

Technika

odlievanie, leštenie

Rozmer

200 x 135 x 140 cm

Značenie

vzadu dole pod záhybom rúcha

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
Sochu z epoxidu nahradili bronzovým odliatkom.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • súkromná osoba

Správca

  • súkromná osoba

Adresa

Slovanské nábrežie

Bližšie informácie o lokalite

dielo stojí na trávniku medzi Prístavom Devín a budovou s majákom

GPS

48.1711380, 16.9813470

Číslo parcely

982/3

Ďalšie diela v okolí

Srdce Európy

Daniel Brunovský 1989

Znak mestskej časti Devín

Viliam Gažík 2001

Reliéfna tehlová stena

Ervín Staník 1968 – 1969

Označenie NKP Hrad Devín

Oleg Fintora, Ľudmila Fintorová 1989